Special Olympics

BF Special Olympics (Lies ter Haar)
 
Dit voorstel gaat over de Special Olympics 2022. Een sportfestijn voor mensen met een verstandelijke beperking, mensen die net wat anders zijn dan u of ik. Of zoals Hans Andreus dat in zijn gedicht omschrijft: ….“je bent zo mooi anders”.
 
Bij deze speciale spelen gaat om maar liefst 2500 sporters in 13 tot 20 takken van sport.
 
De Twentse gemeenten trekken samen op om dit evenement naar Twente te krijgen. Eind december moet duidelijk zijn of deze spelen inderdaad hier georganiseerd kunnen worden. Dan is nl duidelijk wat de 14 gemeenten bijdragen aan het evenement en of dat voldoende is.
 
U vraagt van ons om een bedrag van 27.500 euro hiervoor beschikbaar te stellen. BF doet dit van harte. Niet alleen om Twente daarmee te promoten, maar vooral om iedereen te laten zien dat sport er móet en kán zijn voor iedereen.
En hoe mooi zou het zijn dat een van de onderdelen ook nog eens in onze splinternieuwe sporthal een plek zou krijgen.
 
Toch hebben we nog een amendement voorbereid en wel vanwege het volgende: Het college heeft ingestemd met het bidboek voor deze spelen. In dit bidboek wordt gesteld dat de 14 gemeenten en de provincie zich garant stellen voor eventuele tekorten en dat daar geen maximum aan zit. De VVD had daar terecht vragen over. Wij schrijven daarmee in feite dus een blanco cheque uit en dat vinden wij erg onverstandig. Als er vooraf al gesteld wordt dat de kosten bij overschrijding van de 1,5 miljoen toch wel gedekt worden, is het risico levensgroot dat de kosten uit de hand gaan lopen en dat willen we voorkomen. Wij willen dat risico niet lopen, vandaar het volgende amendement.
 
In het amendement wordt gevraagd het bedrag op maximaal 27.500 euro te zetten en mogelijke tekorten niet bij de deelnemende gemeenten neer te leggen.
Share our website