Samenvoeging bedrijfsvoering Enschede/Losser, Almelo Borne

  • Home
  • Nieuws
  • Samenvoeging bedrijfsvoering Enschede/Losser, Almelo Borne

SSNT – samenvoeging bedrijfsvoering Enschede/Losser, met Almelo en Borne per 2015.

De achterliggende stukken te hebben gelezen (raadsinformatie, persbericht maar belangrijker nog de Bestuursopdracht en het Communiqué van Zenderen), daarbij aangetekend dat het vreselijke documenten zijn om te lezen wat het taalgebruik betreft, een eerste reactie n.a.v. de aankondiging samenvoeging bedrijfsvoering Enschede/Losser met Almelo en Borne.

Hengelo wil nu niet meedoen, maar op onderdelen blijven meedenken en de colleges van Dinkelland en Tubbergen hebben al aangegeven niet mee te willen doen en ook Oldenzaal gaat niet in de versnelling mee.

 

Een aantal kernpunten uit de bestuursopdracht en het communiqué:

 

1) Het college heeft al besloten en het ondertekenen van de bestuursopdracht heeft het karakter van een 'no regret” besluit.

2) In 2015 moet sprake zijn van één geïntegreerde bedrijfsvoering Enschede/Losser, Almelo en Borne.

3) Er wordt een nieuwe Intergemeentelijke Bedrijfsvoerings Organisatie IBO opgebouwd (extra laag?? of vanuit bestaande potentieel??) in wellicht nieuwe huisvesting? Met nieuwe naamgeving en nieuwe huisstijl! (pag 9 van de bestuursopdracht).

4) Er staat 'we besluiten het te gaan doen” wij is dan Enschede, Almelo en Borne in mijn ogen. Losser heeft niets te zeggen in feite en de raad al helemaal niet! Tussentijds uitstappen is niet mogelijk.

5) Aanvullende individuele behoeften van gemeenten worden als pluspakket aangeboden (dus extra kosten).

6) Er is sprake van transitiekosten, frictiekosten en desintegratiekosten en als je het goed leest kan Losser zich daar niet aan onttrekken volgens mij. Losser geeft aan dit wel als voorwaarde te stellen.

7) De bijdrage van de gemeenten voor het basispakket worden bepaald op basis van een eerlijke en rechtvaardige kostenverdeling?? Maar wie dat bepaalt kon ik niet vinden.

8) Ook het inkoopbeleid gaat hier onder vallen (in hoeverre komt er dan wat terecht van ons inkoopbeleid t.a.v. voorrang voor plaatselijke ondernemers?)

 

De mooiste zin is toch wel de volgende: ..... dit betekent de bereidheid het belang van het geheel boven het eigen belang te stellen!!

Nu......ik zit als raadslid namens Burgerforum in de raad. Gekozen volksvertegenwoordiger van de gemeente LOSSER.
Mag ik dan a.u.b. ook opkomen voor mijn eigen gemeente en daar blijf ik ook voor vechten.

 

Losser zit met handen en voeten vast aan Enschede en daarmee nu ook aan deze samenvoeging met Almelo en Borne. Zoals eerder gemaild. Ons is als raad de keuze ontnomen voor samenwerking met andere NOT gemeenten. Dat neem ik dit college heel erg kwalijk. We spelen hier als raad geen enkele rol meer in en dát is nog het meest frustrerende. Onze rol hierin is een farce!

 

Lies ter Haar

Burgerforum

 

Share our website