Samenvoeging bedrijfsvoering Enschede, Losser, Almelo en Borne

  • Home
  • Nieuws
  • Samenvoeging bedrijfsvoering Enschede, Losser, Almelo en Borne

Persbericht Burgerforum naar aanleiding van samenvoeging bedrijfsvoering Enschede, Almelo, Borne en Losser.

Een hele mailbox vol informatie over de regionale samenvoeging bedrijfsvoering Enschede, Almelo, Borne en Losser. Net vóór de verkiezingen, middels raadsinformatiebrieven. Dit tot grote ontsteltenis van Burgerforum. Heeft de gemeenteraad van Losser nog een stem in deze samenvoeging van bedrijfsvoering Enschede, Almelo, Borne én Losser?? Volgens eerdere uitspraken van wethouder Hassink wel, maar alles lezende vragen wij ons dat af.  Langzaam worden wij, net als bij Enschede, in deze samenvoeging in gedreven.

 

Anderen gemeenten, zoals Hengelo, hebben inmiddels duidelijk aangegeven niet te willen aansluiten bij deze intergemeentelijke bedrijfsorganisatie (IBO).

 

Burgerforum is fel tegenstander van deze verdere samenvoeging van bedrijfsvoering. Samenwerking is nodig, ook in Twents verband, met name voor bepaalde taakvelden, maar een nog verdergaande samenvoeging van bedrijfsvoering is in haar ogen hetzelfde als Losser in de uitverkoop zetten. Vooral gezien de stemverhouding in deze IBO: Enschede 3, Almelo 2, Borne 1 en Losser 1. Losser zal hierdoor het onderspit delven. Met name op het gebied van inkoop ervaren onze lokale ondernemers nu al de negatieve gevolgen van de samenvoeging met Enschede. Maar ook de dienstverlening richting burger is niet efficiënter of beter geworden en de voordelen wegen niet op tegen de nadelen, ook niet financieel (denk aan het lege gemeentehuis dat nu al veel geld kost).

 

Het college van Losser heeft er al mee ingestemd en opdracht gegeven om het bouwproces van deze bedrijfsorganisatie op te starten. 'In deze fase van het proces hoeft de raad nog niet toe te stemmen”, aldus het college in een raadsinformatiebrief. 'Dat komt later dit jaar”. Onduidelijk is wáárover de raad dan later nog wat te vertellen heeft. Het besluit tot het opzetten van deze bedrijfsorganisatie is immers al genomen.

Burgerforum is hierover dan ook des duivels.

Het gaat hier om verdere samenvoeging van bedrijfsvoering, het opzetten van een nieuwe organisatie, een nieuwe juridische vorm. Elke stap hierin is een zaak van de raad, of zou dat in ieder geval moeten zijn. Dat dit niet gebeurt vinden wij onbegrijpelijk. Deze vorm van besturen is een minachting van de raad en de bevolking van Losser.

 

Opmerkelijk is ook dat het negatieve advies van de Ondernemingsraad terzijde wordt geschoven. Al met al vraag je je af waar dit college mee bezig is. Stap voor stap worden we de kant van de grote steden opgeduwd. Dit is in ieder geval niet in het belang van de gemeente Losser.

Burgerforum zal dinsdag met een motie hierover komen.

 

Fractie Burgerforum

Lies ter Haar, fractievoorzitter

Share our website