samenvoeging bedrijfsvoering Enschede, Losser, Almelo, Borne

 • Home
 • Nieuws
 • samenvoeging bedrijfsvoering Enschede, Losser, Almelo, Borne

MOTIE

        

De raad der gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 11 maart 2014

 

Onderwerp:   samenvoeging bedrijfsvoering Enschede, Losser, Almelo en Borne en opzetten IBO

 

Agendapunt  9a

 

Constaterende dat:

 • Het college het besluit heeft genomen om in te stemmen met het verder opzetten van de Intergemeentelijke Bedrijfsorganisatie waar Enschede, Losser, Almelo en Borne in participeren
 • Dit een vergaande volgende stap is een proces waar wij als raad geen rol in de besluitvorming hebben gehad
 • Dit wel gaat om een zeer ingrijpende wijziging van de organisatie met verstrekkende gevolgen
 • Behalve dat sprake is van pure uitvoering, ook beleidstaken worden overgeheveld
 • Sprake is van een onacceptabele stemverhouding van Enschede 3, Almelo 2, Borne 1 en Losser ook 1
 • De raad, het gemeentebestuur, daarmee weinig tot geen grip meer heeft op ontwikkelingen die in de IBO plaats gaan vinden
 • Dit een uitholling van de loka;e democratie betekent

 

Draagt het college op:

 • Het besluit in te trekken en kenbaar te maken aan de betrokken gemeenten.
 • Eerst verdere ontwikkelingen af te wachten (net zoals vele andere gemeenten) en dan pas tot een besluit te komen om wel of niet aan te sluiten bij deze samenvoeging bedrijfsorganisatie en dit besluit ter goedkeuring aan de raad voor te leggen

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Fractie Burgerforum           

 

Lies ter Haar, fractievoorzitter Burgerforum

Share our website