Rood voor rood Austweg Peulkespad

Rood voor Rood Austweg – Peulkespad (Hans Volmbroek)
 
Rood voor Rood / Bouwen en slopen aan de Austweg en het Peulkespad.
 
Voor het afbreken van kassen en wat andere opstallen aan de Austweg  mag gebouwd worden aan het Peulkespad.
 
Bij dit agendapunt verlangt U wel creatief denken van de raadsleden.
We hebben veel vragen gesteld en ook veel antwoorden gekregen, zowel mondeling als schriftelijk en dat bracht uiteindelijk wel de nodige helderheid.
 
Ca 15 jaar geleden, bij invoering van rood-voor-rood regeling, dacht je aan oude koeienstallen, varkensschuren en/of kippenhokken die gesaneerd dienden te worden. Dat was de achtergrond van het ontstaan van deze regeling. Maar bij de rood voor rood regelingen zien we steeds meer dat slimme speculanten en projectontwikkelaars op zoek gaan naar oude gebouwen omdat het een lucratieve manier van beleggen is.
 
Bij het huidige voorstel zijn de meeste vierkante meters te vinden in een glazen broeikas. Na onderzoek op internet bleek dat meerdere gemeenten gebruik maken van deze regeling om oude en overtollige eenheden van glas te lozen en hier woningbouw voor in de plaats te zetten.
 
Het gevaar bestaat dat investeerders in de glastuinbouw mogelijkheden zien in de rood-voor-rood regeling en na het slopen van enkele honderdduizenden m2 er op dezelfde plek een nieuwe woonwijk gaan bouwen. Er zijn diverse mogelijkheden in NO-Twente, al zal het stikstofbeleid ze nu wellicht in de weg gaan zitten.
 
Belangrijk bij dit voorstel vinden wij de handhaving. Er mag niet eerder gebouwd worden dan dat de in te leveren opstallen ook daadwerkelijk gesloopt zijn.
Niet akkoord gaan met alleen maar een toezegging van de aanvrager of investeerder “het wordt wel gesloopt”.
We zijn al te vaak teleurgesteld dat er niet gehandhaafd werd als mensen zich niet aan de afspraken houden.
 
Met de duidelijke toezegging van niet slopen dan ook niet bouwen, kan onze fractie dan ook akkoord gaan met dit voorstel.
 
 
Share our website