rondvraag over zwembad

 
 

Rondvraag commissie Bestuur en Samenleving 24.11.2015
 
Zwembad Brilmansdennen
Wij herhalen de vraag die wij ook bij de begrotingsbehandeling en al vele keren eerder hebben gesteld. Dit brengen we nu in, omdat de tarieven weer verhoogd gaan worden. Wij vinden dat gezien de beperkte mogelijkheden voor met name vrij zwemmen in Losser een heel slechte ontwikkeling die nog meer mensen naar baden in de omliggende omgeving zal jagen. De openingstijden zijn een puzzel en dragen al niet bij tot meer bezoekers en als het dan ook nog weer duurder wordt zijn we in onze ogen helemaal verkeerd bezig.
“Wij hebben indertijd een aantal suggesties gedaan t.a.v. de bezuinigingstaakstelling op het zwembad, nl. inzet van vrijwilligers zwemclub bij toezicht en het op 1.40 m zetten van de bodem, zodat er op badmeesters bezuinigd kan worden. Is hier nog iets mee gedaan.”
In dit verband willen wij hier nog een vraag aanhangen over de kantine. Het zwembad heeft een prachtige kantine die vele mogelijkheden biedt die in onze ogen veel te weinig worden benut. Ook hier zou wellicht de zwemclub een rol kunnen spelen. Is dit inmiddels al besproken of gekeken naar andere mogelijkheden om dit beter te exploiteren?
 
 
Share our website