Rondvraag over Poli Losser

Vragen Rondvraag:

 

Op 30.12.2011 zonden wij het college een brief waarin wij onze zorgen kenbaar maakten over de kapotte röntgenapparatuur en de toekomstige plannen voor de polikliniek Losser.

Inmiddels zijn er diverse contacten geweest.

1) Wilt u ons hierover bijpraten in de commissievergadering van a.s. dinsdag?

2) In oktober 2006 is in een gesprek met dhr. Kingma van het MST de ontwikkeling van een zorgplein aan de orde geweest waar patiënten terecht kunnen voor bijvoorbeeld chronische klachten als diabetes, reuma, prikpost, cardiogrammen, pyschiatrie, (fysio)therapie, long-hart aandoeningen, moeder en kind afdeling. Daarbij werd gedacht aan een rol voor de huisartsen en de zorgcentra, naast andere betrokken partijen. Hoewel de afgelopen jaren dit traject in gang is gezet, lijkt het maar niet op te schieten. Uit gesprekken hebben we begrepen dat zowel MST als Menzis hier positief in staan. Desalniettemin lijkt het maar niet van de grond te komen. De een wijst naar de ander als reden voor de trage voortgang. Wij willen ons daar niet in mengen, maar vinden het wel van het grootste belang voor onze inwoners dat hier schot in komt, zodat wij in de toekomst verzekerd kunnen zijn van dit soort zorg dicht bij huis. Kunt en wilt u hier een rol in spelen?

 

Lies ter Haar

 

 

 

 

 

 

 

Share our website