Rondvraag commissies 22.2.2018

BURGERFORUM vragen rondvraag d.d. 22 mei 2018
  1. Ambtelijke crisis Enschede
We hebben gelezen dat er nogal het een en ander aan de hand is in Enschede. Er wordt zelfs gesproken over een ambtelijke crisis. De situatie is in ieder geval zodanig, dat er wel een onderzoek plaatsvindt.
Vraag: Kan dit nog gevolgen hebben voor de dienstverlening van Enschede aan Losser?
 
  1. Geluidsoverlast warmtepompen
Dit n.a.v. een programma laatst dat deze pompen behoorlijk veel geluid maken. Een warmtepomp is geweldig voor het milieu en de energierekening tótdat je hem hoort. De warmtepompen moeten aan bepaalde eisen voldoen, maar dit blijkt niet altijd het geval te zijn. Kan dit meegenomen worden bij het duurzaamheidsbeleid? Maar ook is dit een onderwerp voor de omgevingswet en zou het in de APV opgenomen kunnen worden. Graag een reactie hoe het college hiermee denkt om te gaan.
 
  1. Drones
Er komen steeds meer klachten over drones (i.v.m. privacy). Hoe zit het met de regelgeving wat dit betreft en is er iets geregeld met betrekking tot handhaving?
 
  1. Onderzoek slachterij
De cafétaria aan de Gronausestraat (tegenover de RK  kerk) heeft plannen voor verplaatsing en er komt ook een terras aan de kant van de slagerij en het gemeentehuis (pand Hanterink). Hoe verhoudt zich dat met de stankcirkel van de slachterij en is het onderzoek dat in juni/juli vorig jaar is aangekondigd nu afgerond? Want dat kan invloed hebben op alle ontwikkelingen rondom die plek, inclusief ontwikkelingen Aloysiuslocatie.
 
  1. Ondergrondse containers
De ondergrondse containers zijn nog niet geplaatst. Wanneer zal dat gebeuren? Zijn er veel bezwaren op gekomen en hoe is dat afgehandeld? Wat die aan de Lutterstraat bij ‘t Nilant’s Ven betreft hebben wij begrepen dat bezwaarmakers het gevoel hebben dat aan al hun voorstellen voorbij wordt gegaan en zij zich niet serieus genomen voelen.
Share our website