Rondvraag commissie Ruimte 6 juni 2017

  • Home
  • Nieuws
  • Rondvraag commissie Ruimte 6 juni 2017
BURGERFORUM Commissie 6 juni 2017
 
Luttermolenveld
Reeds in 2008 heeft onze fractie, na de eerste uitspraak van de Raad van State, aangedrongen om al dit soort kavels te herzien in bestemming "wonen".  
 Meerdere uitspraken van de Raad van dwingen de gemeente om de bestemming van de kavels van recreatieve bestemming om te zetten in permanente. Ook voor het laatste groepje free-free riders.
 In de vorige commissie hebben we ook al gevraagd waarom dit nog steeds niet gebeurd is. Dit zou te maken hebben met de ambtelijke capaciteit, betreffende ambtenaar zou druk zijn met het Kulturhus, maar het zou voortvarend ter hand worden genomen en er zou ons schriftelijke doorgegeven worden binnen welke termijn we dit wel kunnen verwachten. Dit is nog steeds niet gebeurd en we zijn al weer een maand verder.
 
Door de advocaat van bezwaarmakers wordt gesteld dat dit de gemeente Losser dan geld kan gaan kosten.
Vraag: Waarom hebben we geen antwoord gekregen op de termijn.
Vraag: Welk risico lopen we. Als er sprake is van een dwangsom, over welke bedragen hebben we het dan?
 
Antwoord college: Komt eind juni in raad. Is die morgen in het college besloten. We lopen geen risico dwangsom.
 
Tijdpad centrum De Lutte
Wanneer wordt gestart met de herinrichting in De Lutte en wat staat het eerst op het programma wat gedaan gaat worden. Dus hoe ziet het tijdpad er uit en de dekking. Met andere woorden, waar is nu al dekking voor, wat wordt daarvoor gedaan en waar moet nog eerst dekking voor gevonden worden?

Antwoord: Gaat in overleg met bewoners en ondernemers. Conform afspraken. Parkeerplaats Dorpshoes wordt naar voren geschoven.
 
De Bleek
De Bleek is in 1774 aangelegd en omdat de inwoners dit stukje historie graag wilden behouden is op 30 oktober 1964 burgemeester J.P.A.M. van de Sant het gerestaureerde monument officieel geopend.
Wij hebben begrepen dat het Waterschap nu over dit monument gaat? Maar wie moet zorgen voor het onderhoud? De bleek groeit zo langzamerhand helemaal dicht en dat doet geen recht aan de aard van dit monument.

Antwoord college: Wat De Bleek betreft zijn 3 partijen in beeld. De gemeente voor het grasmaaien, het Waterschap voor het oppervlaktewater en de stichting Dorpsbleek wat de gebouwen betreft. Er is al contact geweest met het Waterschap over het onderhoud (dichtgroei) en in juni/juli wordt er onderhoud gepleegd. Daarnaast is de gemeente in gesprek met het Waterschap over de aard van dit monument. Ze zien het meer als natuur, terwijl het cultureel erfgoed is dat ander onderhoud vergt, passend bij een Bleek. Wordt aan gewerkt dus.
Share our website