Regionale Energie Strategie Ontwerp 1.0

  • Home
  • Nieuws
  • Regionale Energie Strategie Ontwerp 1.0
BURGERFORUM / ONTWERP RES 1.0 (Inge Oort)
 
We hebben kennis genomen van de ontwerp RES 1.0 als één van de middelen op weg naar een duurzamere samenleving. En wie wil die duurzame samenleving nou niet? Burgerforum sluit niet de ogen voor wat er gaande is in de wereld. En dat er wat moet gebeuren is voor iedereen wel duidelijk. Maar de vraag hierbij is of dit het juiste middel is om het doel te bereiken en wij denken van niet. Tenminste niet zoals het er nu ligt. Analyses en onderzoeken hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat we al een eind op weg zijn om de doelen te halen en dat grootschalige projecten dan overbodig zijn. Dus focus op stap 1 van de zonneladder -zon op dak-, naast besparingen zoals isoleren waar nog veel winst te halen is. Laat grootschalige projecten los, dus GEEN windmolens in onze gemeente.
 
Wat windmolens betreft  lezen we alleen over baten en maximale of gemiddelde opbrengst. En nergens over de piekhoogte van 250 meter. En het waait niet altijd en niet altijd even hard. Wetenschappelijk is ook aangetoond dat windmolens in het binnenland minder rendement hebben. Wat betreft zonne-energie, deze is slechts voldoende aanwezig gedurende de dag en nooit ’s nachts. Voor het geval zowel zon en wind een dag niet beschikbaar zijn moet er élk moment van de dag een minimale capaciteit aanwezig zijn, de Minimale Backup Voorziening (MBV)). Dit is hét grote probleem van wind en zon. En dat is niet geregeld!
 
En hoe Co2 neutraal is zo’n windmolen eigenlijk? Uit een Duits rapport blijkt dat bij het proces van het maken van zo’n immens ding tot het verwijderen na 25 jaar ook veel Co2 vrij komt en dat met name de rotorbladen kunnen worden beschouwd als chemisch afval. Vrijgekomen stofdeeltjes kunnen bij het verwerken kankerverwekkend zijn. De afvalberg zal gigantisch zijn omdat niemand daar vooralsnog weg mee weet. Duitsland is bezig nog werkende molens die onrendabel zijn geworden te vervangen en door  te verkopen naar andere landen. Waar laten wij ze over 25 jaar?? Naast de berg asbest opslaan dan maar? Willen we dat onze kinderen nalaten? Als de geschiedenis ons iets heeft geleerd is het wel te kijken naar gevolgen voor de toekomst. Prioriteit zou moeten worden gegeven aan bewustwording en het bijstellen van onze ecologische voetafdruk.
 
Inwoners hebben al laten zien dat ze best inspanningen willen leveren getuige de vele daken met zonnepanelen en de voorzichtige aanschaf van warmtepompen. Jammer is dan ook dat de subsidies in dit stadium al worden verminderd en saldering langzamerhand verdwijnt. Beschikbare subsidies verdwijnen nu in de zakken van grote, vaak buitenlandse energiereuzen. Slimmer zou zijn die te gebruiken om het inwoners gemakkelijker te maken om zonnepanelen aan te schaffen.  Of stel een fonds in en laat huiseigenaren een deel van hun besparing terug betalen. Zo kunnen we een grote energiebesparing direct bereiken en de huiseigenaren hebben na een aantal jaren terugbetalen de volledige besparing zelf ter beschikking.
 
Het is duidelijk geworden dat netwerkbeheerders niet geïnteresseerd zijn in kleine projecten. Het kost te veel geld om boeren en burgers te voorzien van een netwerk dat terug levering van stroom en biogas op een goede manier mogelijk maakt. Economisch belang gaat voor algemeen belang. Commerciële bedrijven willen allemaal een graantje meepikken en daardoor wordt de hele operatie RES een dure aangelegenheid die links- of rechtsom op het bordje van de burger zal neerkomen.
 
Afsluitend: Wat BF betreft géén windmolens in het Twentse landschap en focus op zon op dak. Blijf lokale initiatieven steunen, sticht een coöperatie, laat burgers en boeren daarin participeren, steek energie in voorlichting, maak het inwoners eigen. Start een werkgroep hernieuwbare energie. We hebben gemerkt dat er zoveel kennis is onder inwoners.
 
Wat ons betreft géén commitment voor dit ontwerp RES. We willen het alleen ter kennisgeving aannemen met verbeter voorstellen via motie(s).
En alléén als het nodige in de definitieve RES aangepast wordt zullen we daarmee straks in juni akkoord kunnen gaan.
 
Share our website