Regionale Energie Strategie

BF commissie - en dit zeiden wij over de
Startnota Regionale Energie Strategie Twente (Inge Oort)

Het Klimaatakkoord is ondertekend en daarmee is de discussie gestart hoe we aan de gestelde voorwaarden moeten gaan voldoen in onze eigen regio. De raad wordt gevraagd de definitieve startnota Regionale Energie Strategie Twente vast te stellen.

BF vindt duurzaamheid belangrijk. En natuurlijk moeten we goed nadenken hoe we samen op weg gaan naar een duurzame toekomst. En zeker moeten we een goed rentmeester zijn voor deze aarde. We kunnen daarom meegaan in een heleboel zaken, maar niet in de concreet vastgestelde doelen van de energietransitie.
Eerder zei BF deze doelen onrealistisch, onhaalbaar en onbetaalbaar te vinden en sowieso af te haken als het gaat om het verplicht van het gas af halen van alle woningen.
Want waarom moeten we hier van het gas af terwijl in buurlanden wordt geïnvesteerd in het gasnet??
We MOETEN de doelen halen. Welke ruimte hebben we als raad dan nog? Welke alternatieven zijn er nog.

Als het over de energietransitie gaat, staat er dat voor gemeenten de betaalbaarheid van de energietransitie voor inwoners belangrijk is. Maar duidelijk is dat deze opgave geld gaat kosten, veel geld. Geld dat er bij de burger niet altijd is. Hoe gaat u dat dan oplossen?
In onze ogen is deze Regionale Energie Strategie ook onlosmakelijk verbonden met de warmtetransitie-visie Noord Oost Twente. En die is duidelijk, nl dat wijken in onze gemeente op vrij korte termijn van het gas af gaan, zonder duidelijkheid over kosten voor de inwoners en mogelijke alternatieven als ze dat niet willen of kúnnen betalen.
En wat als blijkt dat het niet betaalbaar is voor inwoners of voor een bepaalde groep inwoners? Wie bepaalt dat? En wat doen we dat? We moeten immers dat DOEL halen?
Is dan bijvoorbeeld Kernenergie voor de regio een optie?

In de Regionale Energie Strategie wordt gesproken over klimaatneutraal, wat is dat dan precies? En hoe meten we dat?

En hoe creëren we maatschappelijk draagvlak? Welke rol is er nog voor de burger? Hoe het NIET moet hebben we gezien bij het stikstof en PFAS verhaal. Willen we kans van slagen hebben dan is draagvlak broodnodig.

Share our website