Regeling voor reis- en verblijfkosten wethouder

  • Home
  • Nieuws
  • Regeling voor reis- en verblijfkosten wethouder

We hebben dinsdag bij de benoeming van de wethouders gevraagd hoe het zat met de reis- en huisvestings/verblijfkosten van wethouder Prins (VVD) uit Almelo. We kregen vandaag de regeling toegestuurd, die ik u niet wil onthouden. Daaronder heb ik de beloning/vergoeding van zowel wethouders (gemeente tot 22.000 inwoners) als raads- en commissieleden gezet.

Regeling Reis- en pensionkosten

Zolang de wethouder zich niet heeft ingeschreven in de nieuwe gemeente en daarnaast een ontheffing heeft van het woonplaatsvereiste (vergt een expliciet besluit van gemeenteraad) kan hij of zij een tijdelijke woonruimte betrekken in de nieuwe gemeente. In dat geval heeft de wethouder recht op een vergoeding van de kosten voor de tijdelijke huisvesting met een maximum van 18% van de bruto bezoldiging.

Pensionkosten

Pensionkosten zijn kosten voor een tijdelijk verblijf in een hotel, appartement of pension. Een tijdelijk verblijf is woonruimte die niet bedoeld is voor permanente bewoning. en heeft een overbruggingskarakter. Het kan ook een door de gemeente tijdelijk ter beschikking gestelde woonvoorziening betreffen.
Tot de pensionkosten worden ook gerekend de kosten voor gas, elektriciteit en water. Andere kosten, zoals die van levensonderhoud, wassen en strijken, parkeerplaats of lokale heffingen, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Reiskosten

Daarnaast kan de wethouder de reiskosten declareren van maximaal één retour per week naar zijn of haar huis in de oude gemeente. De vergoeding is gelijk aan de kosten voor openbaar vervoer of bij gebruik van de eigen auto € 0,15 /km.
Onder 'kosten voor openbaar vervoer' vallen de kosten van een voor éénieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of via een geleidesysteem voortbewogen voertuig, dan wel met een veerpont of veerboot. De kosten voor een (trein-)taxi vallen dus buiten deze omschrijving.

Einde pensionkostenregeling

De periode waarin de wethouder gebruik kan maken van de reis- en pensionkostenvergoeding is gemaximeerd op de duur van de ontheffing van het woonplaatsvereiste.Meer informatie
Rechtspositiebesluit wethouders (artikel 22 )
Regeling Rechtspositie wethouders (artikel 1)

Pensionkosten
Wanneer heeft een wethouder recht op een pensionkostenvergoeding?
De pensionkostenvergoeding hangt samen met de ontheffing van het woonplaatsvereiste. Als de wethouder in zijn ‘oude’ woonplaats blijft wonen c.q. blijft ingeschreven en in de nieuwe gemeente een tijdelijke woonvoorziening heeft, kan de wethouder aanspraak maken op een pensionkostenvoorziening met een maximum van 18% van de bruto bezoldiging en een onkostenvergoeding woon-werkverkeer van €0,15 per km. Beide tegemoetkomingen gelden in ieder geval tot de datum waarop de gemeenteraad geen ontheffing meer heeft verleend van het woonplaatsvereiste.
Wettelijke grondslag: artikel 22 Rechtspositiebesluit wethouders, artikel 1 Regeling Rechtspositie wethouders.
Salaris wethouder 5.919,51 bruto per maand
Onkostenvergoeding 355,80 per maand

Raadslid 617,77 bruto per maand
Onkostenvergoeding 170,17 per maand

Commissielid 79,91 per maand

Share our website