Referendum samenvoeging Enschede

Onze gemeente wil met Werk, Inkomen en Zorg ook naar Enschede gaan. Burgerforum is hier op tégen. Wij zijn voor samenwerken, maar niet voor de wijze waarop de afdelingen nu naar Enschede overgaan zonder dat het goed afgedekt is. Financieel leggen we er nog steeds dik op toe. Dus wat ons betreft pas op de plaats en eerst de burgers raadplegen, voor een volgende stap te zetten die onomkeer baar is. Daarom doen we nog een poging om er een referendum door te krijgen. Hoe denkt u als burger hierover. Laat het ons weten.
 
Volgende brief stuurden we het college
 
Brief aan het college van B&W
datum: 17 juli 2012
 
Geacht College,
 
Nogmaals doen wij het dringende beroep op u om een referendum of volksraadpleging over de vergaande samenvoeging met Enschede te houden.

De volgende stap zou nu het overgaan van Werk, Inkomen en Zorg naar Enschede zijn en dat zal dan opnieuw een zeer verstrekkende stap zijn die onomkeerbaar is en waarbij we ook een stuk beleidsvrijheid verliezen.

Nu hebben we de kans om deze raadpleging zonder veel extra kosten te koppelen aan de verkiezingen in september. Aan de mensen die dan komen stemmen kan dan ook de vraag voorgelegd worden hoe zij aankijken tegen deze samenvoeging met Enschede, of ze hier nog verder in zouden willen gaan of liever zouden zien dat Losser kiest voor een andere partner, zoals bijvoorbeeld plattelandsgemeente Dinkelland of Oldenzaal. Over de exacte vraagstelling kan nog overlegd worden.

Voor dergelijke ingrijpende beslissingen is het nodig het maatschappelijk draagvlak te kennen. Wij zijn volksvertegenwoordigers, de spreekbuis van onze inwoners. Maar vertegenwoordigen wij het volk in deze wel echt? Vinden zij de weg die nu gekozen wordt voor onze gemeente wel de juiste? Wij horen hier andere geluiden.

Het zou goed zijn om als raad te weten dat onze beslissingen gedragen worden.

Vandaar nogmaals dit verzoek van onze kant.

Met vriendelijke groeten,


fractie Burgerforum,

Lies ter Haar, fractievoorzitter

Share our website