Referendum over samenvoeging Enschede

  • Home
  • Nieuws
  • Referendum over samenvoeging Enschede

Motie referendum

Al eerder hebben wij een poging gedaan om te komen tot een referendum.

We blijven geluiden horen van mensen die grote vraagtekens zetten bij de samenvoeging met Enschede. We staan op het punt ook een beslissing te nemen over Werk, Inkomen en Zorg naar Enschede.

We denken dat het goed zou zijn een referendum te houden om te peilen hoe onze inwoners denken over deze samenvoeging. Het zou nu mooi samen met de verkiezingen in september kunnen.

 

De raad in vergadering bijeen d.d. 8 mei 2012

Agendapunt ..

Onderwerp: Referendum

DE RAAD

Overwegende:

1) Dat er sprake is van vergaande samenwerking met Enschede

2) Dat deze al vorm heeft gekregen door afdelingen over te laten gaan naar Enschede, waarbij de ambtenaren ook in dienst komen van de gemeente Enschede

3) De eerste afdelingen 1 maart 2011 zijn over gegaan en de bedoeling is dat we binnenkort een besluit nemen of we ook met Werk, Inkomen en Zorg naar Enschede gaan

4) De gevolgen hiervan nog niet duidelijk zijn

5) Voor dergelijke ingrijpende beslissingen het nodig is als gemeentebestuur het maatschappelijk draagvlak te kennen

6) Een raadplegend referendum hiertoe het geëigende instrument is.

Verzoekt het College:

· Te onderzoeken of een raadgevend referendum kan worden gehouden volgens de model referendum verordening van de VNG

· Tevens te onderzoeken binnen welke termijn dit mogelijk zou zijn en te kijken of dit referendum tegelijk plaats zou kunnen vinden met de verkiezingen in september.

En gaat over tot de orde van de dag.

Burgerforum Lies ter Haar fractievoorzitter   (Bennie Haamberg)
Share our website