Reactie op Prestatieafspraken Domijn

  • Home
  • Nieuws
  • Reactie op Prestatieafspraken Domijn
Prestatieafspraken Domijn -> raadsinfo en prestatieafspraken (Lies ter Haar)

Commissie Ruimte 17.1.17

Reactie raadsinformatie prestatie afspraken:

Daarin wordt terecht gewezen op de motie en het maken van een huisvestingsverordening. We zouden voor 1 februari een voorstel krijgen. Op zich vinden we het logisch om eerst deze prestatieafspraken af te wachten en te kijken wat niet goed geregeld is en dit verder op te nemen in de huisvestingsverordening. En we hebben nogal wat vragen en opmerkingen hierover. Maar dat komt straks bij de prestatieafspraken zelf.
Vraag: Wanneer kunnen we de huisvestingsverordening nu verwachten?

U stelt verder dat de proef woonruimteverdeling voor jongeren inspeelt op de behoefte van de gemeenteraad om meer jongeren uit de gemeente Losser een woning binnen de eigen gemeente te bieden. Maar het gaat daarbij maar om plek 2 en 3 uit de loting en dan krijgen de jongeren uit Losser ook nog eens geen voorrang,  want het gaat het om de loting van de grote pot. 
Vraag: verwacht u daarmee meer jongeren uit de gemeente Losser voorrang te kunnen geven? Hoe dan? Iedereen kan toch met de loting meedoen?

Nieuwbouw zou inspelen op de behoefte voor ouderen. Probleem is echter dat een grote groep is aangewezen op huren beneden de 586,- euro en die zijn er héél erg weinig, vooral als dan ook de instroom van elders evenveel kans maakt. En er zijn maar heel weinig seniorenwoningen die daaronder vallen! Nieuwbouw Zijland bijvoorbeeld, heeft maar 4 van de 21 woningen in die prijsklasse, de rest is 670 of 710 euro! De seniorengroep die buiten de boot valt, zal dus alleen nog maar groter worden! (De Monitor).  Vraag: Hoeveel woningen, opgesplitst in normale en seniorenwoningen, zijn er nu beneden de grens van 585 euro? Er staat wel dat huren naar beneden bijgesteld zijn en nog maar 55 boven de 628,- euro huur zijn, maar verder is het overzicht in procenten. Graag aantallen!
Vraag: Dit probleem komt door de eis van passend toewijzen die het Rijk oplegt, maar hoe wordt voor onze eigen senioren geregeld dat er voldoende aanbod is en blijft?
Daar komt ook nog bij dat 1/3 van de vrijkomende woningen aan statushouders toegewezen gaat worden, zo staat in de prestatieafspraken met Domijn te lezen. Hoe voorkomen we verdringing t.o.v. de eigen inwoners”?

Ten aanzien van de prestatieafspraken zelf:

Wat ons allereerst opviel is dat iemand van de huurdersKoepel uit een andere gemeente de prestatieafspraken namens de huurders Losser heeft ondertekend. Dat vinden wij een heel slechte zaak. Waar blijft de betrokkenheid van onze eigen huurders? Welke rol hebben die bij het maken van de prestatieafspraken kunnen spelen?
Vraag: We weten dat er intern problemen zijn bij de Huurders Belangen Vereniging Losser. We weten ook dat Losser niet meer vertegenwoordigd is in de Koepel (alleen wellicht op papier). Maar het is een verplichting huurders uit de gemeente bij prestatieafspraken te betrekken. Wij hebben bij het ministerie van Binnenlandse zaken vrijdag gehoord dat het juist de bedoeling is dat dit LOKAAL geregeld wordt. Dat hebben we niet gedaan, kan dit gevolgen hebben? En hoe lossen we dit op?  

T.a.v. energiebesparende maatregelen. Dat zal iedereen toejuichen, maar door de HBVL wordt aangegeven dat dit tot forse huurverhogingen leidt (zonnepanelen bijv. rond de 28e euro per maand en voor meerdere maatregelen zelfs rond de 50 euro).  Huurders willen best meewerken aan energiebesparende maatregelen, maar het moet zich wel lonen anders haken ze af.

De brief van de huurdersbelangen vereniging blijkt bij de gemeente niet te zijn binnen gekomen. Daar komen wij dus later een keer op terug.

 Op pag. 6 staat dat de wachttijden kort zijn. Dat bestrijden we. Daarvoor horen we té veel geluiden van met name senioren die heel erg lang wachten. De pechvogelregeling is hierbij ook een farce want er wordt dan verteld dat ze zeker 100 keer per jaar moeten reageren (passend?) en in de hele regio!!
Vraag: Bij de jongeren pilot is ons niet duidelijk wanneer dit nu precies geslaagd is. Er staat indien in meer dan 75% van de gevallen daadwerkelijk een jongere door deze regeling een woning gekregen heeft. Is dat “een jongere” of “een jongere uit de gemeente Losser”?

Vraag: Om het verschil te zien van instroom van 2016  en ná de prestatieafspraken, hebben we het cijfermateriaal nodig van 2016, maar ook van het komende jaar. Dan pas kunnen we ook goed zien wat de resultaten zijn. Kunnen we de cijfers met raadsinformatie het komende jaar regelmatig krijgen?

De huisvestingsverordening kan dan voorzien in zaken die niet goed geregeld zijn, in ieder geval moeten daarin nu al de urgentiecategorieën in vastgelegd worden.
 
 
 
 
 
Share our website