Reactie op OR advies samenwerking Enschede

  • Home
  • Nieuws
  • Reactie op OR advies samenwerking Enschede

Zaterdag ontvingen wij bij de post de door Burgerforum opgevraagde OR adviesstukken.

Ons moet van het hart dat wij bijzonder onaangenaam verrast zijn door 2 zaken die hierbij spelen.

1)   In het advies van 10 december doet de OR een beroep op de bestuurder (in vet gedrukt) om de brief onverwijld door te geleiden aan het College van B&W, de gemeenteraad en het GO. Wij kregen deze brief �en latere stukken de samenwerking betreffende- pas 8 januari jl. nadat wij op 30 december via de griffie hier om gevraagd hebben.

2)   In de raadsinfo van 14 december 2010 geeft uw college aan, dat de OR een voorwaardelijk advies heeft afgegeven. Het gaat in de OR brief van 10 december echter om een negatief advies! In de tweede brief van de OR gedateerd 16 december 2010, en na een toelichting door het college, komt opnieuw een negatief advies, tenzij aan een 6-tal voorwaarden voldaan wordt.

 

Opnieuw is informatie niet direct aan ons als raad doorgespeeld, terwijl het in dit geval zelfs het uitdrukkelijk verzoek van de OR was; bovendien wist het college uit eerdere vragen van de kant van Burgerforum dat wij aan dit advies grote waarde hechten! Vanaf het begin van dit traject hebben wij dit telkens al aangehaald. Nu moesten wij hier weer om vragen!

Bovendien wordt in de raadsinformatie niet de juiste informatie gegeven; het ging in de brief van 10 december immers om een negatief OR-advies; zo is het door de OR verwoord en zo had het ook in de raadsinfo moeten staat. Wij willen tijdig, voldoende, eerlijk en duidelijk ge�nformeerd worden, vooral bij dit voor Losser z� belangrijke onderwerp. En daar ontbreekt het hier aan. Wij nemen dit heel hoog op.

 

Het College verwijst in een eerdere brief aan ons n.a.v. de motie van treurnis inzake de tegenvallende cijfers van Top Craft en onze opmerkingen over de slechte informatie betreffende de samenwerking naar het bestuursakkoord �vertrouwen door samenspel�.

Het zijn nu juist dit soort zaken die het vertrouwen ondermijnen.

 

Wij zijn voor samenwerking, maar willen wel als raad zélf de vinger aan de pols houden en eerst de onderliggende contracten en overeenkomsten kunnen beoordelen én goedkeuren. We kunnen ons niet voorstellen dat we zouden mogen beslissen over de centrumconstructie en dat het college alle andere zaken daarna kan beslissen en ons voor voldongen feiten plaatst.

Het borgen van onze zelfstandigheid, maar ook van de kwaliteit en de financi�le kant, valt of staat met deze contracten.  

En we willen in ieder geval momenten houden waarop we als raad zelf kunnen beslissen om wel of niet door te gaan met deze constructie, ofwel nog aansluiting te zoeken met andere buurgemeenten zoals Dinkelland. En bovendien vooraf ook weten wat de financi�le consequenties zouden zijn.

 

We kunnen dit niet alleen. Om dit soort zaken zo goed mogelijk geregeld te krijgen, zullen we dit als raad gezamenlijk moeten oppakken en overleggen; het gaat immers om de toekomst van Losser.

 

Lies ter Haar, Burgerforum
12.1.2011  
Share our website