reactie op antwoorden over windproject De Lutte

  • Home
  • Nieuws
  • reactie op antwoorden over windproject De Lutte
BF reactie op antwoorden


Provincie Overijssel (I.Wolters en T. De Bree)
ProWind (R. Koster)
Natuur en Milieu Overijssel (L. Broere)

Losser, 6 januari 2023

Mijne Heren,

Eerder hebben wij u aangeschreven (10.11.22 en 13.12.22) met vragen die wij hebben ten aanzien van het windproject in De Lutte.
Op onze eerste brief kregen wij bericht dat de vragen betrokken zouden worden bij de informatieavond op 8 december 2022.
Daar konden wij een aantal vragen stellen, maar niet alle en vandaar dat we die alsnog hebben toegestuurd naar zowel de provincie, als Natuur en Landschap en ProWind.

We hebben hier schriftelijk nog geen antwoord gekregen, maar zagen op de site www.windparkdelutte.nl onder het onderdeel Q&A antwoorden op een groot deel van onze vragen.

Wij gaan er overigens van uit dat wij als politieke partij alsnog schriftelijk antwoord krijgen op onze vragen, maar we willen al wel vast reageren op één van de antwoorden en een aanvullende vraag stellen.

50% lokaal eigendom
Het streven is 50% lokaal eigendom. We hebben de 8ste december de vraag gesteld of de provincie zich gaat houden aan de PPE en hoe hard de voorwaarde van 50% lokaal eigendom is. Met andere woorden, als die 50% niet gehaald wordt gaat het project dan ook niet door? Het antwoord van dhr. De Bree was dat die 50% lokaal eigendom een harde eis was. Wordt hieraan niet tegemoet gekomen, dan gaat het project NIET door liet hij ons weten.
Wij lezen op de site als antwoord – zie hieronder (citaat):
Is de 50% lokaal eigendom een eis? 50% lokaal eigendom is een streven zoals vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES). De provincie heeft daarbij met Prowind afgesproken dat dit niet alleen een streven is, maar dat 50% gehaald moet worden. De betrokken partners gaan hun best doen om dit te realiseren. Tegelijkertijd kan het windproject ook doorgaan bij minder lokaal eigendom, wanneer er bijvoorbeeld onvoldoende animo is in de omgeving om 50% eigendom te realiseren. Mensen kunnen immers niet gedwongen worden om deel te nemen aan het project.
Als 50% lokaal eigendom niet wordt gehaald, gaat dit deel dan naar Prowind? Als ondanks de maximale inzet om te komen tot lokaal eigendom hier geen animo voor blijkt te zijn, dan is dat inderdaad de consequentie.

Dit antwoord is niet alleen tegenstrijdig, immers eerst wordt gesteld dat het gehaald moet worden, terwijl even later gesteld wordt dat het windproject wél door kan gaan bij minder lokaal eigendom (zie vetgedrukt). Maar wat hier staat komt ook niet overeen met het antwoord dat dhr. De Bree gaf op de bijeenkomst de 8ste. Hij was toen heel stellig in zijn beantwoording op onze vraag en gaf aan dat windproject NIET door zou gaan als de 50% niet gehaald zou worden. Na herhaling van onze vraag bleef hij met dezelfde stelligheid dit beweren. Dit was immers niet voor niets in de PPE opgenomen. Deze uitspraak kan bevestigd worden door zeker 3 personen die bij dit gesprek toen aanwezig waren.

Wij gaan er derhalve ook van uit dat de gedane uitspraak staat en het windproject niet doorgaat als de 50% lokaal eigendom niet gehaald wordt.

Dat brengt ons op de vraag waar we nog graag een duidelijk antwoord op willen hebben en dat is waar die 50% lokaal eigendom op bepaald wordt. We vroegen eerder: Gaat dit om 50% van de investering, 50% van het vreemd vermogen of 50% van het eigen vermogen? Wij hebben inmiddels gelezen dat het eigen vermogen gebruikt gaat worden om vreemd vermogen aan te trekken. Hebben wij het dan goed begrepen dat dit eigen vermogen dus bij elkaar gebracht moet worden via lokaal eigendom? En over welk bedrag praten we dan? Hoeveel moet dit eigen vermogen zijn om het vreemd vermogen te kunnen aantrekken?


In afwachting van uw antwoord,
Tekenen wij met vriendelijke groeten,

Fractie Burgerforum,

Harold Sligman, fractievoorzitter
i.o.
Lies ter Haar

 
Share our website