Reactie BF op motie Aloysiuslocatie

Reactie motie Aloysiuslocatie (Lies ter Haar)

Burgerforum zal deze motie niet steunen, omdat in onze ogen hiermee op geen enkele wijze recht wordt gedaan aan de inbreng tijdens de discussiebijeenkomsten. Wat nu op tafel ligt is kiezen tussen supermarkt en supermarkt en zijn we in feite terug bij af. Daarmee honoreren we in feite slecht de inbreng van één groep, de voorstanders voor een supermarkt, waarbij iedereen het er wel over eens was dat die er anders uit moest gaan zien dan de eerder gepresenteerde versie. Iets waar we het overigens als raad ook al over eens waren.

Uiteraard is het bij een dergelijke discussie altijd zo dat er opties komen die niet haalbaar zijn en bij enkele is dat ook onderbouwd en beargumenteerd. Dat laat echter onverlet dat áls je de discussie aangaat, het niet zo kan zijn, dat de uitkomst precies dát is waar je mee begint. Dan doen we toch echt iets niet goed en houden we de burgers een worst voor die we vervolgens zelf opeten. Hoe goed bedoelt ook, hiermee hebben we meer schade aangericht, dan ons lief is. Iets wat ik me, wat wij ons, zelf ook aanreken.

En daarbij moest ik denken aan de uitspraak bij Rob Wijnberg tijdens het VNG congres (te lezen in het VNG blaadje) die stelde “dat het heersende beeld bij de vraag om een dialoog er één is van diepe angst voor het resultaat ervan. Of we kijken neer op mensen waar we de dialoog mee voeren, of we hebben angst voor wat ze willen. Om de dialoog te bevorderen moeten bestuurders daadwerkelijk iets doen met de uitkomsten van hun interacties met inwoners. Het demotiveert enorm als burgers worden uitgenodigd om de discussie aan te gaan, maar er vervolgens niets met hun input wordt gedaan.”

En richting dhr. Heegen (VVD) kan ik alleen maar zeggen. Ik snap wat hij zegt en dat hij het zegt. Dat zou ik in zijn plaats in de oppositie ook zo gedaan hebben. Maar dhr. Heegen weet ook heel goed hoe het werkt als je samen in een coalitie zit. Vooral als het gaat om een onderwerp waarover zo verschillend gedacht werd als het Kulturhus. Je moet dan tot een compromis komen en dat hebben we gedaan. Daarvoor hebben we moeten slikken, dat klopt, omdat wij het Kulturhus in de oude vorm helemaal niet zagen zitten. En datzelfde geldt voor het CDA, die er juist wel voorstander voor was. Het 3e onderzoek en het vervolg naar een bredere invulling is wat er uit is gekomen. Ja, als wij het alleen voor het zeggen hadden gehad, dan hadden we andere keuzes gemaakt. Maar in zo’n situatie moet je er samen uitkomen, zo werkt dat nu eenmaal.


Tot slot: De motie voegt in onze ogen niets toe. Volgens ons is het precies wat ook al gezegd is dat al gedaan zou worden als ik goed naar de wethouder heb geluisterd.
 
 
Share our website