rapporten voor woonvisie

Reactie en vragen n.a.v. de onderzoeken woonvisie (Lies ter Haar)

Is meegenomen dat Domijn de afgelopen jaren de inwoners van de gemeente Losser voorrang heeft gegeven? Als dat weer losgelaten wordt is het plaatje nl. heel anders en kunnen de gegevens wat huurwoningen betreft niet dienen als basis voor de uitwerking! Zie woningtoewijzing -> slaagkansen. Dit is dus gebaseerd op de voorrangsregeling voor Lossernaren die NU nog geldt, of heeft Domijn toegezegd dat ze hier aan zal blijven vasthouden? (Antwoord: is inderdaad opname van dit moment op basis van Domijn aangeleverde cijfers)

En is de vluchtelingenproblematiek wel voldoende mee genomen? (deels wel)

Was bekend dat er beduidend minder huurwoningen terugkomen na sloop dan dat er stonden? Is dat ook meegenomen in de aantallen? (voor zover op dat moment bekend)

680 Jongeren hebben aangegeven in Losser te willen blijven wonen. Geconstateerd wordt dat jongeren zich vaak niet inschrijven bij Domijn. Is gevraagd waarom niet? (nee, niet gevraagd).
Concl.BF: Jongeren schrijven zich vaak niet in omdat a) dit niet persé hoeft en ze alleen kijken of er een geschikte, betaalbare woning is en dan pas reageren en b) dit ook niet voldoende bekend is.
Wij kregen van onze jongerenafdeling door dat een aantal van hen de eerste enquêtebrief niet heeft gekregen en dat de 2e (de herinnering) te laat kwam om de enquête nog te kunnen invullen. Is dit gevraagd? Zo nee, waarom niet? En wie heeft de bezorging van de brieven op zich genomen? (niet bekend, gewoon per post verstuurd)

Er wordt aangegeven dat er behoefte is aan relatief goedkope koopwoningen en startersstimulering. Bieden CPO projecten daar nog extra mogelijkheden? (Ja, maar dat zal in de goedkoopste prijsklasse ook niet meevallen -> rond de 150.000 euro)

Conclusie BF: Voor alle aspecten die met huurwoningen te maken hebben geldt dat de invloed van het huurtoewijzingssysteem hier grote invloed heeft. Dat wordt in het deelrapport “woningtoewijzing” nader uitgewerkt, maar ook hier geldt dat de inwoners van Losser de afgelopen tijd voorrang hebben gehad, dus ook in 2015 en de cijfers in het rapport gegeven worden in hoofdstuk 2 hebben dus helemaal geen waarde. Want zodra Domijn dit weer loslaat komt de instroom van buiten Losser weer op gang en zullen de cijfers er heel anders zien.
 
 
 
 
Share our website