Raad slecht geinformeerd over samenwerking met Enschede!

  • Home
  • Nieuws
  • Raad slecht geinformeerd over samenwerking met Enschede!

PERSBERICHT BURGERFORUM OVER SAMENWERKING MET ENSCHEDE

Blijkbaar heeft wethouder Hassink meer tijd voor de pers dan voor een raadsfractie. Dat is ons in het verkeerde keelgat geschoten.  We moesten nota bene uit de begroting lezen dat het personeel per 1 januari in dienst komt van Enschede, i.p.v. detachering of op contractvorm waar we van uitgingen. Ook blijkt het om meer afdelingen te gaan. Toen we deze informatie in de begroting lazen werden we dan ook goed ongerust. Op 24 oktober stuurde Burgerforum daarop het college een brief met brandende vragen.

Tot op vandaag hebben we hier geen antwoord op onze brief gekregen, maar er wordt wel breedvoerig naar de pers toe bericht. Een paar dagen geleden kwam alleen nog een uiterst summiere en cryptische raadsinfo die naar alle raadsleden is gestuurd, maar de informatie die we graag willen hebben, krijgen we niet.

De besparing van Losser zou 600.000 euro zijn, maar onduidelijk is hoe hard dit is (1,2 miljoen en dan Losser en Enschede elk de helft!). En hoe kun je daar grip op houden als het personeel al in dienst is van Enschede?

En dat is nog maar een van de vragen.

Burgerforum wil samenwerken, maar nu is er sprake van samenvoegen en wat is dan de volgende stap. Ik weet niet hoe de andere partijen er over denken, maar het gaat in ieder geval in een richting die ons niet bevalt en die we ook niet bedoeld hebben met `samenwerking`.

Lies ter Haar, fractievoorzitter Burgerforum

(zie verder inhoud brief aan college)

Dit zeiden we bij het voorstel voor samenwerking raad 9 Februari 2010.

15. Wat gaat Losser doen om haar zelfstandigheid te behouden?

Samenwerking

Wij zijn altijd voorstander geweest van meer samenwerking en hebben dat ook vaak aangehaald, vooral als het om puur uitvoeren van landelijke wetgeving en bijvoorbeeld de basisregistratie en automatisering.

Maar we willen wel zelf vinger aan de pols houden en ons eigen beleid kunnen blijven bepalen

Bij de stukken die er nu liggen zit wat ons betreft te veel overbodige informatie, terwijl we juist andere informatie heel erg missen.

Bijvoorbeeld �en dat zei ik al eerder-

waar komen we te kort wat betreft kwaliteit en waar wat betreft kwantiteit.

Op welke onderdelen zou u willen samenwerken en wat zijn dan de voordelen in kwaliteit en financieel gezien. En wat zijn de directe gevolgen voor het personeel. Waar is sprake van man volgt werk.

Samenwerking met Tubbergen en Dinkelland ligt voor de hand en het zou goed zijn als raad het initiatief te nemen met de andere raden hierover eens van gedachten te wisselen.

Voor samenwerking met Enschede zijn wij toch wat huiveriger door de dominante opstelling en de dubbele pet van de den Oudsten in de regio Twente. 

Dus samenwerken met Enschede prima, maar wel op contractbasis en onder stringente voorwaarden wat ons betreft.

Als het niet uitpakt voor Losser zoals we hebben verwacht, moeten we ook tijdig kunnen bijsturen.

Het voorstel dat er nu ligt zien we als het in gang zetten van� , een eerste stap op weg naar samenwerking, niets meer en niets minder.

We willen bij de verdere uitwerking nauw betrokken blijven.

Wat de belangen van het personeel betreft. De burgemeester gaf aan dat er een baangarantie is voor het personeel en dat deze trajecten niet leiden tot ontslagen (u komt niet op straat). Maar de burgemeester gaf zelf ook aan dat er nog heel wat op ons afkomt. Hoe hard kan die garantie dan zijn.

 

Share our website