Raad over vluchtelingen

 
Reactie Burgerforum motie SDGL/PvdA betr. samenwerking toekomst vluchtelingen

Wij staan niet achter deze motie. Uiteraard is samenwerking met andere gemeenten ook op dit terrein belangrijk en dat gebeurt ook al middels de veiligheidsregio, maar de insteek van de motie is niet de onze. Wij zien niet direct kansen en vinden juist dat de toestroom ingedamd moet worden. Dat ontmoedigd moet worden dat vluchtelingen –en dan vooral economische vluchtelingen- ons land in zulke grote getalen binnen komen.
 
We zien opvang in eigen regio als eerste optie. Daarnaast zou direct bij de buitengrenzen al een schifting gemaakt moeten worden tussen échte vluchtelingen -die huis en haard moesten achterlaten omdat hun leven in gevaar was- en economische vluchtelingen. Echte vluchtelingen zouden dan direct goed verspreid moeten worden over ALLE landen!
 
Als we blijven doorgaan met noodopvang, zal de toestroom blijven komen. En wat daarná? Meer noodopvang betekent meer tijdelijke opvang, dus meer AZC’s en uiteindelijk ook meer statushouders (mensen met een verblijfsvergunning). En die hebben allemaal een woning, inkomen en andere voorzieningen nodig.
 
Ons land kan het niet dragen. Niet qua opvang, niet qua huisvesting, niet qua kosten en niet qua draagvlak. Er komen gewoon veel te veel in te korte tijd.
 
Losser houdt zich overigens keurig aan het aantal statushouders die het moet opnemen. We gaan zelfs versneld plaatsen. Daarnaast hebben we ons bereid verklaard om tijdelijk een aantal extra statushouders op te nemen die op de wachtlijst staan voor een woning bij andere gemeenten. Burgerforum kan hier achter staan omdat het COA hier ook extra geld voor geeft, maar dan moet het wel in tijdelijke huisvesting en niet in sociale huurwoningen.
 
Kortom: Ook BF vindt dat we de ogen niet kunnen sluiten voor de nood van échte vluchtelingen, maar dat moeten we ook niet voor de nood van de sociaal zwakkeren en minder bedeelden in onze eigen gemeente. Daarbij ook wijzend op het onderwerp dat net is behandeld, nl. het armoedebeleid.
 
Wat ons betreft dus een uiterst terughoudend- en ontmoedigingsbeleid wat opvang van vluchtelingen betreft.
----------------------
De 2 termijn is ingegaan op de opmerking van dhr. ter Heijne dat ik gezegd zou hebben “eigen inwoners eerst” en hij daar van geschrokken is. Daarmee probeert hij ons in een bepaalde hoek te zetten en dat was niet de tekst die gezegd is. Ik heb gewezen dat we oog moeten hebben voor de nood van échte vluchtelingen, maar zeker ook voor de nood van onze eigen inwoners en heb daar voorbeelden van gegeven. (Nederland kent nog steeds heel veel daklozen; dagelijks worden er mensen uit huis gezet; de voedselbanken krijgen steeds meer klanten en steeds meer mensen gaan niet naar de dokter omdat ze bang zijn voor de kosten)
Het absorptievermogen van onze samenleving houdt een keer op en als er te veel instroom is en dan verlies je alle draagvlak en kun je niemand meer op nemen.
 
 
Lies ter Haar / Burgerforum
 
Note: de tekst in niet letterlijk zo overgenomen, soms in andere volgorde of net iets andere bewoording, maar inhoudelijk komt het overeen
Share our website