Raad over Kulturhus/gemeenschapshuis

  • Home
  • Nieuws
  • Raad over Kulturhus/gemeenschapshuis
BURGERFORUM  raad 13 oktober 2015 (Jos Tijdhof)
 
Voorstel: uitgangspunten invulling gemeentehuis
 
De fractie van Burgerforum kan zich vinden in de uitgangspunten die hier worden vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van dit gemeentehuis tot een huis voor de gemeente.
 
Daarbij willen wij als BF graag de volgende punten expliciet benoemen.
 
Ten eerste mag alles wat we hier met dit huis gaan doen de burger geen extra geld gaan kosten. Dit betekent concreet dat de jaarlijkse exploitatie- lasten die wij als gemeente op dit moment hebben door de investeringen in de verbouwing niet hoger mogen worden. Wij zouden het naar de burger toe zelfs sterker vinden als de exploitatielasten na de verbouwing voor de gemeente lager zijn.
    
Ten tweede vinden wij dat organisaties die straks in dit huis gevestigd zijn, samen een duidelijke méérwaarde voor inwoners moeten realiseren. Zodat het gemeentehuis straks een plaats is waar inwoners graag komen. Wij zien die meerwaarde bijvoorbeeld in de mogelijkheid dat klanten van Aveleijn werkzaamheden in de kantine en bibliotheek kunnen doen. Maar ook bijvoorbeeld dat dorpsraad Losser en de CML s’ avonds in het huis gebruik kunnen maken van de vergaderkamers.
 
Ten derde heeft de keuze die wij vandaag maken consequenties voor het muziekonderwijs in Losser.
Dat zal naar onze mening niet landen in het nieuwe huis voor de gemeente. Wij vinden dat dit geen negatieve gevolgen mag hebben voor het muziek- onderwijs. Daarvoor vinden wij het veel te belangrijk! Het muziekonderwijs legt een stevige basis voor de zeven harmonieën die wij hebben in de gemeente, maar draagt ook bij aan al de muziekbandjes en koren. Het is daarom in onze ogen van essentieel belang voor het veelzijdige culturele leven in Losser.
 
Wij verwachten dat de beleidsvisie op de toekomst van het muziekonderwijs, die nu wordt opgesteld, dit zal onderstrepen. Juist omdat die is opgesteld door mensen uit het werkveld. Zij weten als geen ander wat de werkelijke waarde is van het muziekonderwijs.
Wij gaan er dan ook van uit dat zodra dat mogelijk is, de wethouder de visie met ons deelt, zodat dit onderwerp van ons politiek debat en besluitvorming kan worden.
 
Tot slot zijn wij van mening dat het muziekonderwijs op de huidige locatie moet blijven totdat er een definitief besluit in de gemeenteraad is gevallen over de toekomst van het muziekonderwijs in Losser.

?
Share our website