Raad: Lutterzand fietspad en recreatiewoning

  • Home
  • Nieuws
  • Raad: Lutterzand fietspad en recreatiewoning

Fietspad Lutterzand (Hans Volmbroek)

Voorzitter, we hebben gevraagd om dit stuk toch als bespreekstuk op de agenda te zetten. Al kan onze fractie na enkele aanpassingen bij dit agendapunt zich grotendeels vinden in het raadsvoorstel.

Uit het gesprek dat wij gehad hebben met dhr. Huttenhuis, begrepen we echter dat de tekst die er staat verschillend geïnterpreteerd wordt of kán worden.

Toch hebben wij nog enig voorbehoud en wel in de term 'lichte horeca'.
Deze benaming komt in het voorstel van het college en in de aanvraag van bureau Witpaard 3 maal voor.
Nader Onderzoek  bij de VNG leert ons dat de term ' lichte horeca' voor verrassingen kan zorgen, indien men de vergunning niet goed afdekt.
Onder lichte horeca verstaat de VNG  'toelichting op de staat van horeca-activiteiten, categorie 1' :' bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds open zijn( in hoofdzaak voor het verstrekken van etenswaren en maaltijden)'. Voorbeelden zijn bijv. een tearoom, een koffiebar en een ijssalon. Toevallig de componenten die de Hr. Huttenhuis ook verkopen wil.
Tevens vond ik bij de regelgeving van de stad Almere onder de noemer lichte horeca
'Horeca is het bedrijfsmatig verstrekken en ter plaatse nuttigen van voedsel en dranken'.
Uit deze 2 voorbeelden blijkt wel, dat als men bij dit voorstel niet duidelijk omschrijft wat er wel of niet geproduceerd en genuttigd mag worden, er nadien problemen kunnen ontstaan met de vergunninghouder.
In de overeenkomst met dhr. Huttenhuis zou dus volgens ons in de vergunning moeten staan dat er in een deel van de recreatiewoning koffie en thee gezet mag worden. Tevens mag er het ter plekke bereidde softijs en/of voorverpakt ijs samen met de koffie en de thee op het terras genuttigd worden'.
Op deze manier kan men aan de wensen van de vergunninghouder voldoen en toekomstige problemen buiten de deur houden.
Een vraag tenslotte:
'Is het college bereid dit voorstel als zodanig aan te passen?'

Tot zover in eerste instantie.

Share our website