Raad: Integraal Veiligheidsplan

Integraal Veiligheidsplan Losser 2013-2016
Lies ter Haar / fractie Burgerforum

Het is voor welvaart en welzijn cruciaal dat de samenleving veilig is én veilig voelt. Integrale veiligheid probeert alle facetten van veiligheid bijeen te brengen in een beleid, waarbij alle betrokkenen gezamenlijk proberen te komen tot een veiligere samenleving.

We kunnen ons vinden in de speerpunten, waarbij voor Burgerforum de prioriteit ligt bij een veilige woon- en leefomgeving.

Iedere burger zou zich veilig en geborgen moeten kunnen voelen in zijn eigen huis. Het is vreselijk als zelfs déze plek die veiligheid en geborgenheid niet kan geven. Of dat nu door huishoudelijk geweld komt, door burenoverlast, door treiterijen of andere zaken. Thuis moet ook echt een thuis kunnen zijn.

Geconstateerd is dat buurten achteruit gaan. We knappen de ene straat op, maar de leefbaarheid in een andere staat al weer onder druk. We blijven het zeggen: vraag de burger! ….instroom van buitenaf heeft een nadelig effect op de leefbaarheid, op de sociale samenhang in onze straten en wijken. Dat is begonnen nadat onze eigen woningcorporatie opging in Domijn. Geen eigen inschrijving meer, maar een lotingsysteem waarbij de eigen inwoners nauwelijks meer kans hebben ingeloot te worden. De problemen die daarmee samenhangen ontkennen is struisvogelpolitiek.

Maar veiligheid is meer. Het is ‘s avonds gewoon over straat kunnen lopen. Het is niet bang hoeven te zijn dat er rond school of uitgaansgelegenheden drugs gedeald worden. Of dat de zoon of dochter gepest en buitengesloten wordt. Het is gewoon de fiets weg kunnen zetten, zonder extra kabelslot.

Veiligheid is ook dat de straat niet als racebaan wordt gebruikt na 6 uur ’s avonds.

Veiligheid heeft te maken met de nabijheid van kerncentrales. Met vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.

Veilig voelen heeft te maken met respect voor elkaar en rekening met elkaar houden. Een veilige samenleving moet je sámen maken. Elkaar helpen, maar ook elkaar op zaken aanspreken. En dat laatste is wel eens lastig, omdat de lontjes vaak kort zijn.

In deze nota wordt sterk de nadruk gelegd op preventie, maar uiteindelijk staat of valt het óók met handhaving, al moet dat nooit doel op zich zijn. Als er iets strafbaar gesteld wordt, heeft de gemeente ook de plicht te handhaven. Als er dan zelden of nooit gehandhaafd wordt (hondenpoep, geslotenverklaring straten), of willekeurig, dan ondermijnen we niet alleen ons eigen integraal veiligheidsplan, maar zet de gemeente haar geloofwaardigheid en gezag ook op het spel, door zich niet te houden aan afspraken die zij zelf heeft gemaakt!

We blijven pleiten voor het aanstellen van BOA’s als het gaat om kleine overtredingen, maar vaak grote ergernissen! In onze ogen hoeft dat niet zo duur te zijn en kan de administratieve afwikkeling uitbesteed worden aan het bureau dat ook de bekeuringen afwikkelt (CJIB). De gemeente moet ook toezicht gaan houden op de drank- en horecawet, wellicht is in combinatie hiermee iets te regelen.

Het is een kwestie van keuzes maken en Burgerforum is er van overtuigd dat dit zeker meerwaarde kan hebben in dit hele integrale veiligheidsverhaal.

 

Aanvullende info:          

De hondenbelasting is voor gemeenten een fijn appeltje voor de dorst dat ze vrijelijk mogen besteden.

Een uitspraak van het gerechtshof van Den Bosch kan mogelijk roet in het eten gooien. Een hondenbezitter uit Sittard-Geleen sleepte haar gemeente voor het gerecht en kreeg gelijk: de hondenbelasting is onrechtmatig. En dat betekent dat lokale overheden mogelijk in de toekomst deze inkomstenbron mislopen.

Hondenpoep: Onderzoeken hebben aangetoond dat 10 % van de schoolgaande kinderen besmet is geraakt door eieren van de hondenspoelworm. Spelende kinderen zitten regelmatig met de handen aan hun mond. Wanneer zij in aanraking komen met hondenpoep kunnen zij besmet raken met de hondenspoelworm. Deze spoelworm komt van nature voor in de darmen van honden. Een infectie met de hondenspoelworm kan leiden tot griepachtige klachten en in ernstige gevallen tot hersenvlies- of oogontsteking. Dit risico kan voorkomen worden door de poep van de honden op te ruimen.

 

 

 

Share our website