Nieuws

Raad 9 juni 2015


De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 9 juni 2015
 
Onderwerp:  Kwaliteit website Gemeente Losser
 
De Raad, constaterende dat
 • een groot gedeelte van de website van de gemeente Losser gedateerde informatie bevat,
 • een groot gedeelte van de verwijzingen van de website van de gemeente Losser zgn. “doodlopende links” zijn,
 • de website van de gemeente Losser een aantal jaren geleden werd verkozen tot de beste website maar dit de laatste jaren is afgegleden tot een inferieure website.
 
De Raad, overwegende dat
 • het van groot belang is dat de website van de gemeente Losser juiste informatie bevat,
 • de website van de gemeente Losser correcte verwijzingen moet weergeven,
 • de portefeuillehouder tijdens de beantwoording op vragen tijdens de Commissie Bestuur en Samenleving geen vertrouwen heeft gegeven dat dit probleem opgelost zal worden.
 
Draagt het college op:
 • er op zo kort mogelijke termijn voor zorg te dragen dat de website juiste informatie bevat en er op de juiste wijze naar andere sites wordt verwezen,
 • de gemeentelijke organisatie zodanig structureel in te richten dat de website up-to-date blijft,
 • te onderzoeken welke verbanden er kunnen worden gelegd met de websites van andere gemeenten en/of sites binnen de gemeente Losser zoals bijvoorbeeld de site van “Hallo Losser”, CML, VVV en Stichting Cluster.
   

Share our website