Raad 9-9-14

Bestuursrapportage
Hier is al uitgebreid over gesproken. Kort samengevat kun je constateren dat het een heel somber financieel plaatje is.
De VVD maakte in de commissie terecht de opmerking dat in feite het nadelige bedrag dat vermeld staat ten gevolge van de bijgestelde begroting 2014 van Top-Craft ad. 594.000 euro uit de bestuursrapportage gehaald zou moeten worden.

Daarvoor komt vanavond een raadsbreed amendement op tafel, omdat het zuiver financieel technisch gezien inderdaad pas opgevoerd kan worden als het “hard” is. Daarmee plussen we boekhoudkundig het verhaal op, maar het zal later toch weer als nadeel verwerkt moeten worden. Hopelijk is het bedrag dan fors naar beneden bijgesteld, maar we komen het doe dan ook weer tegen. We zullen zien.
 
Voorstel Zorgcomplex Hengelmansweg
Burgerforum is voorstander van het ondersteunen van nieuwe initiatieven en plannen en vindt ook dat de gemeente hierin faciliterend moet zijn en oplossingsgericht moet werken.
Het concept, dat nu op tafel ligt, heeft al een lang traject achter de rug. De invulling, voor wat gebouwen betreft, ziet er mooi uit en past in het landschap.
Toch hebben wij kanttekeningen en willen een aantal randvoorwaarden stellen. Dit naast de opmerkingen van D66, die we ondersteunen.
 • We vragen ons af of de nieuw aan te leggen weg (als die er persé moet komen) toch niet anders gesitueerd kan worden.
 • Daarbij is de situering van de parkeerplaatsen aan de nieuw aan te leggen onverharde weg zodanig, dat het zou getuigen van grote naïviteit om te veronderstellen dat de mensen gebruik gaan maken van de verharde weg aan de andere zijde van het complex. Immers de parkeerplaatsen liggen aan die nieuw aan te leggen onverharde weg. Dat moet in onze ogen gewijzigd worden, zodat dit niet meer mogelijk is. De toegang tot de parkeerplaatsenaan de onverharde weg dient afgesloten te zijn.
 • In de presentatie werd gesproken werd over de huursubsidiegrens voor de 4 woningen waar de partners kunnen wonen van zorgvragers. Dat zou inhouden dat deze woningen als normale huurwoningen aangemerkt worden en in die zin ook drukken op het woningbezit aan huurwoningen. Stichting Mana neemt niet alleen mensen uit onze gemeente op, maar ook van elders.
  Er zitten daarom in onze ogen ook financiële risico’s aan het zorgconcept. Steeds méér en zwaardere zorg wordt overgeheveld naar de gemeente. Dat risico moet niet bij de gemeente komen te liggen. Kortom: Het mag Losser géén extra geld gaan kosten, want dan zou het ten koste van het toch al zo krappe budget van de zorggelden gaan.
  Er wordt in de achterliggende stukken over gesproken dat de stichting niet werkt vanuit winstoogmerk en dat de extra inkomsten weer terug vloeien naar de zorg. Wij vinden dat in dit geval –en bij nog komende projecten van commerciële instellingen die inspringen op dit gebied van zorg binnen onze gemeentegrenzen- verwacht mag worden dat zij dan ook zelf bijvoorbeeld hun hulpmiddelen en vervoerskosten gaan betalen en dat niet de gemeente Losser daarvoor moet opdraaien.
 • Tenslotte lijkt het ons zeer wenselijk–zoals ook bij een andere kwestie in Losser(Enschedestraat) – om hier een mediationtraject tussen aanvragen en bezwaarmaker in gang te zetten.
  2e termijn: Ons is nog steeds niet duidelijk wat dit zou betekenen aan extra kosten voor de gemeente Losser die uit de zorggelden moeten komen. Als instroom van buitenaf zou beteken dat het extra geld gaat kosten dat uit het bestaande budget moet komen, gaat dat ten kosten van onze eigen inwoners. Hier willen wij – ook met het oog op komende verzoeken voor dergelijke complexen- eerst een beter beeld van hebben.
   
   
Share our website