Raad 7 maart

Raadsvergadering 07-03-2017 Agenda punt 9 Visie Kwaliteitsimpuls De Lutte (Henk Filipsen)
Het is en lang gekoesterde wens dat het centrum van De Lutte aangepakt zou moeten worden. Wij zijn als burgerforum  blij dat mét het aanpakken van het riool ook het centrum een complete update gaat krijgen.
- Ook de wijze waarop dit project is aangepakt verdient alle lof. Er zijn een viertal bijeenkomsten geweest met direct betrokkenen en inwoners uit De Lutte waarin iedereen zijn ideeën en opmerkingen kwijt  kon.  In deze bijeenkomsten werd naar een totaal plan voor centrum De Lutte gestreefd. Door het betrekken van alle belanghebbenden kwam er een plan op tafel dat ook veel draagkracht heeft in De Lutte. We zijn als Burgerforum bij al deze bijeenkomsten aanwezig geweest en willen hier dan ook een pluim geven voor de wijze van aanpak, dit is echt burgerparticipatie in de praktijk toegepast.
- Ook goed dat onze  vraag die we hadden t.a.v. nieuwe ontwikkelingen op de locatie van de oude Bib en peuterspeelzaal zoveel mogelijk integraal zijn weerslag in dit plan krijgen. Wel zijn we benieuwd naar de definitieve uitwerking hiervan.
- Ook de wijze waarop de planning is uitgezet doet recht aan de diverse inspraakrondes die geweest zijn. Wél willen we met klem de wethouder verzoeken ook tijdens de uitvoering vinger aan de pols te houden, zodat  overlast voor omwonenden, toeristen maar zeker ook de ondernemers zoveel mogelijk beperkt wordt. Voor ondernemers kunnen dergelijke plannen grote gevolgen hebben wat derving van inkomsten betreft, dus zaak hier goed op te blijven letten.
- In het centrum, rondom de kerk, is gelegenheid tot parkeren. In de commissie is door Burgerforum gevraagd of hier maatregelen kunnen worden getroffen tégen het lang parkeren daar. Naar onze mening zou het lang parkeren zoveel mogelijk moeten gebeuren op de grote parkeerplaats voor de dorpsboerderij en die zou hiervoor ook ingericht moeten worden. Dit was ook een van de wensen die duidelijk naar voren kwam bij de bijeenkomsten in De Lutte. Zo blijft de ruimte rondom de kerk zoveel als mogelijk verschoond van blik en zou parkeren  hier alleen voor kortstondig bezoek aan winkels en de school mogelijk moeten worden gemaakt. De wethouder heeft al aangegeven dat dit ook meegenomen wordt, maar we zijn benieuwd of hier de financiële middelen ook al voor gevonden zijn.
- We willen als Burgerforum nogmaals nadrukkelijk onze problemen met alle drempels in De Lutte benoemen. Er zijn in De Lutte al té veel drempels en die zijn echt een plaag voor het ambulancevervoer en de andere hulpverleningsdiensten. Hier is door de wethouder in de commissievergadering ook al op in gegaan en aangeven dat naar andere snelheidsbeperkende maatregelen gekeken zal worden. Voor ons is dat een belangrijk punt.
- Verder hebben we begrepen dat het materiaal dat gebruikt gaat worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd wordt, zodat een rustiger beeld ontstaat. Ook dát vinden we een belangrijk onderdeel.
- Ook pleiten we voor versnelling van de uitvoering, daar waar dit mogelijk is.
Al met al een mooi project en laat de uitvoering net zo verlopen als de totstandkoming van dit plan.
 
Share our website