Nieuws

Raad 7 maart


Agp. 8 Partiële herziening  bestemmingsplan De Lutte, 
            Herziening Dorpsstraat 52 (Henry Elsjan)

Eindelijk, de kogel lijkt door de kerk, hoewel kerk een heel verkeerde benaming is voor deze schandvlek aan de Dorpsstaat in De Lutte. In het voorstel wordt de voormalige maalderij, in de volksmond beter bekend als “De Möl” “een puist” aan de Dorpstraat genoemd. Jaren van overleg zijn er aan vooraf gegaan. Meerdere colleges en uren aan ambtelijke inzet waren er nodig om dit voorstel uiteindelijk aan raad te kunnen voorleggen.

Onze fractie is blij met dit voorstel. Al jaren hebben wij en mét ons meerdere fracties vragen gesteld hoe dit stukje De Lutte verfraaid kon worden en eindelijk is het zo ver. Sloop van de voormalige maalderij en de bouw van 12 woningen op deze plek.

Tevens komt er een doorbraak via het industrieterrein aan de Ambachtstraat naar het Luttermolenveld en indirect naar de Dorpsstraat.
Onderdeel van deze overeenkomst is dat er dus ook gebouwd gaat worden op de bedrijfsverzamellocatie van de heer Oosterbroek aan de Lossersestraat. Het wijzigen van de bestemming van de bedrijfswoning in reguliere woning daar is onderdeel van het voorstel. Iedereen blij? Toch niet! Een tweetal bezwaarmakers hebben zich gemeld. Maar zoals in de commissie bleek,  kan waarschijnlijk in overleg aan deze bezwaren tegemoet worden gekomen.

Heeft Burgerforum dan helemaal geen kanttekening. Toch wel!

Er komt apart van dit voorstel nog een tienjarige overeenkomst met dhr. Oosterbroek en dan gaat het om de vergoeding voor derving opbrengsten en kosten  voor de extra bewerkingen van een stukje weiland. Onze fractie had dit probleem graag in een keer willen oplossen en aftikken in dit voorstel. Of was dat niet mogelijk?
Voor de rest zijn we heel tevreden dat er eindelijk een streep onder dit dossier gezet kan worden en De Lutte er alleen maar mooier op zal worden. En we hopen dat “De Möl” snel gesloopt gaat worden.
 
Share our website