Raad 7 maart

Beleidskader Huishoudelijke ondersteuning (Lies ter Haar)

Een paar jaar geleden zijn veel taken op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg overgeheveld van Rijk en provincie naar de gemeente. Daaronder de huishoudelijke hulp. Dit ging onder grote tijdsdruk en met fors minder budget, maar liefst 40% minder. In feite dus een ordinaire bezuinigingsmaatregel van het Rijk. Het heeft veel tijd, geld en energie gekost om dit op te zetten. Door de gemeenten is dit ook heel verschillend opgepakt. Een aantal gemeenten schrapte de huishoudelijke hulp zelfs helemaal. Begrijpelijk dat hier veel protest op kwam. Uiteindelijk kwam het terecht bij de Centrale Raad van Beroep die hierover een uitspraak deed. Die gaf aan dat de term `leefbaar huis` alleen niet voldoende is en dat er meer maatwerk nodig is en meer onderbouwing. Daarmee moesten alle gemeenten hun huiswerk opnieuw doen. Het resultaat ligt er nu: Per 2018 extra pakketten met meer mogelijkheden én meer maatwerk, in geld uitgedrukt 3 tot 4 ton extra.

Laat duidelijk zijn…. Burgerforum is hier blij mee……blij met verruiming, blij met meer maatwerk, blij met élke verbetering.
Maar de manier waarop dat moet is echt te gek voor woorden. Want door die uitspraak van de Centrale Raad van Beroep moet alles nu onderbouwd worden. Een bureau heeft daar in opdracht van 13 Twentse gemeenten de norm voor vastgelegd. Wát schoon gemaakt moet worden, hoe vaak en in hoeveel minuten en dat per ruimte.
Ik geef een voorbeeld: Kamer stofzuigen  1 x per week 8.50. Bed verschonen 1 x per 2 weken 8.30. Badkamer schoonmaken  1 x per week 11.70. Stof afnemen hoog 1 x per 2 weken 2.20, stof afnemen midden 1 x per week 8.20 en stof afnemen laag 4.30.  En dit is alleen nog maar een kleine greep uit het basispakket. Voor de extra pakketten geldt het zelfde.

Daarmee verwordt de huishoudelijke zorg -zoals de zorg in het algemeen- tot een kil afvinklijstje met taken gekoppeld aan aantal minuten. Niet de cliënt staat voorop, maar het systeem! Wij weten dat dit een gevolg is van de uitspraak van de Centrale raad van Beroep en de gemeente niet anders kón dan dit aan te passen, maar BF vindt dit echt onwerkbaar worden.  Door alle extra administratieve rompslomp gaat het bovendien onnodig veel geld kosten. En al dat geld kan beter aan de zorg zélf besteed worden. Een huishoudelijke hulp kan heel goed zelf bepalen wat een cliënt wel of niet nodig heeft. Dat vertrouwen zouden we ook moeten geven en niet alles tot op de minuut willen regelen. Het is sowieso een wonder dat huishoudelijke hulpen hun werk nog zo trouw blijven doen tegen het karige salaris dat ze krijgen en de onzekerheid in hun werk.

Burgerforum zou graag zien dat op zijn minst de minutentoewijzing er af zou gaan -al zouden we persoonlijk nog veel verder willen gaan- maar hebben begrepen dat we dan ook weer teruggefloten kunnen worden. Toch vragen we om de grenzen te blijven opzoeken en ook hier niet het liefste jongetje van de klas te zijn. Graag de reactie van de wethouder. Afhankelijk hiervan komen we met een amendement.

Ook moet de gemeente nu vaststellen wat de eigen kracht van de cliënt én zijn sociale netwerk is. In gewoon Nederlands, dát wat  ze nog zelf aan schoonmaakwerk kunnen doen. Dit wordt vervolgens in mindering  gebracht op de module (lees toegekende uren). Ook dat lijkt ons knap lastig vast te stellen en bovendien opnieuw heel veel extra werk. En dat terwijl het Rijk er geen cent extra bij legt.
 
Een aantal opmerkingen hebben we nog:
-Een extra module wassen lijkt ons overbodig. In onze ogen is het meest praktisch en efficiënt dit door de huishoudelijke hulp te laten doen met wat tijd extra. Zij kan het beste zien en inschatten wanneer en wat gewassen moet worden en kan de wasmachine aanzetten en in de tussentijd wat anders doen. Maar misschien denken wij te simpel?
-De aanwezigheid van een huisdier – zo staat in de stukken – is geen aanleiding voor extra huishoudelijke ondersteuning. Dat vinden wij te kort door de bocht. Eenzaamheid is nog steeds een groot probleem en een huisdier kan hier een oplossing zijn. Als iemand hier erg mee gebaat is zou extra hulp hier wat ons betreft ook aan de orde moeten zijn.
-Wij ondersteunen het advies van de participatieraad om bij het keukentafelgesprek gebruik te laten maken van volledig onafhankelijke cliëntondersteuning.
Tot slot:
Als je als Rijk deze taken op het bordje van de gemeente schuift, geef de gemeente dan ook de ruimte om het zelf te regelen en organiseer de boel niet dood. En…….. leg er als Rijk ook het nodige geld bij.

In de commissie hebben we gehoord dat het college hier ook zo over denkt en we hebben toen ook aangegeven dat Burgerforum zal komen met een motie ter ondersteuning van een –liefst zo massaal  mogelijk- protest richting Den Haag.
De motie –raadsbreed gesteund-  spreekt voor zich.

De motie en het amendement om de minutentoewijzing er af te halen is raadsbreed aangenomen.
 
 
Share our website