Raad 21 april 2015 Initiatiefvoorstel D66 en Burgerforum aangenomen!

  • Home
  • Nieuws
  • Raad 21 april 2015 Initiatiefvoorstel D66 en Burgerforum aangenomen!
Raad 21 april 2015 – Initiatiefvoorstel Verklaring van Geen Bedenkingen (Lies ter Haar)

Het vaststellen van bestemmingsplannen is een bevoegdheid van de raad.

Regelmatig komt een vraag om af te wijken van bestemmingsplannen.   In 2011 is besloten de afwijking van het bestemmingsplan als categorie van activiteiten aan te wijzen, waarvoor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Het toen genomen raadsbesluit blijkt niet rechtsgeldig, dat is uit jurisprudentie gebleken.
Maar naast dat het dus simpelweg aangepast moet worden vanwege de wet, vinden wij het ook belangrijk dat de raad hiermee weer nadrukkelijker en in een vroeg stadium in beeld komt als het gaat om afwijkingen van bestemmingsplannen. Bijvoorbeeld bij sloop van bepaalde (karakteristieke) panden, maar ook bij bepaalde ontwikkelingen in het buitengebied. Met het herroepen van het raadsbesluit uit 2011 moet de raad in het vervolg een Verklaring Van Geen Bedenkingen afgeven. Daarmee is er weer nadrukkelijk een rol voor de raad bij dit soort ontwikkelingen en dat juichen we toe. 
Share our website