raad 20.3.2013: Kulturhus Overdinkel

  • Home
  • Nieuws
  • raad 20.3.2013: Kulturhus Overdinkel

Raad 20.3.13: Kulturhus Overdinkel (Lies ter Haar)

 

Het college stelt voor, óók voor het alternatieve plan van Domijn de

€ 400.000 beschikbaar te stellen.

 

Het Kulturhus Overdinkel blijkt een weerbarstig project te zijn. Er zou een fantastisch Kulturhus met plein etc. etc. komen. Volgens dhr. Salvera stond het er al bijna. Maar nog steeds staat Overdinkel met lege handen.  Laat dat niet weer gebeuren! Hoge verwachtingen worden de grond in geboord, dat is funest voor vertrouwen.

 

Voor Burgerforum is het vooral belangrijk dat er in Overdinkel nu ook echt wat gaat gebeuren en dat van uitstel geen afstel komt, daarvoor is té belangrijk dat het voorzieningenniveau in Overdinkel op peil blijft.

 

Maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid om goed in de gaten te houden wat er met gemeenschapsgeld gebeurt.

 

Lastig is, dat er op dit moment wel globale plannen zijn, maar dat er nog niets concreets ligt. Wel zouden intussen de randvoorwaarden vastliggen en wij gaan er van uit dat wij die spoedig krijgen.


We hebben gehoord dat de 4 ton gebruikt zal worden voor het inrichten van de openbare ruimte, zeg maar van het plein en alles er rond om heen.

Klopt dat?


BF is bereid de 4 ton in principe beschikbaar te stellen, maar wél onder de voorwaarde dit zolang in reserve te houden en pas vrij te geven als de bouwvergunning voor het Kulturhus verleend is en de schop ook daadwerkelijk de grond in gaat. En die toezegging van de wethouder willen we dan ook graag horen. 

Share our website