raad 20.3.13: Inbreiding Braakstraat

  • Home
  • Nieuws
  • raad 20.3.13: Inbreiding Braakstraat

Raad 20.3.13: Inbreiding Braakstraat 20 (Jos Tijdhof)

Voorzitter, Burgerforum wil zijn  betoog vandaag kort en duidelijk houden.

Het dossier inbreiding Braakstraat 20 loopt nu al ruim tien jaar. In maart 2011 is er een motie van Burgerforum met raadsbrede steun inzake inbreiding Braakstraat 20 aangenomen. Vervolgens is dit agendapunt in de commissie ruimte aan de orde geweest. Tijdens deze vergadering heeft betrokkene dhr. Poorthuis duidelijk uitleg en informatie gegeven en overhandigt waarom hij graag de inbreiding zag gerealiseerd. Op deze avond is er door de nu bekende bezwaarmakers niet ingesproken of anders kenbaar gemaakt dat er problemen zouden zijn van hun zijde met deze inbreiding. Die avond  is door de meerderheid van de raad duidelijk uitgesproken voor inbreiding Braakstraat te zijn. In de B&W vergadering van 22 november 2011 is de beslissing genomen door het college om medewerking te verlenen aan de realisatie van een extra woning in de achtertuin van het perceel Braakstraat 20. Deze beslissing is vastgelegd in de besluitenlijst van 22 november 2011 weeknr 47.

Voor ons als  raad en fractie Burgerforum was hiermee de inbreiding een feit. De vervolgstap van een bestemmingsplanwijziging zou genomen kunnen worden. De Fam Poorthuis nam hierop i.o.m. de gemeente de vervolgstappen; zoals taxatie gronden en overschrijven grond op naam van dochter. De grond werd geëgaliseerd, schuren afgebroken en schutting en toegangsweg naar de nieuwe woning aangelegd.

Eind 2012 werd na de publicatie wijziging bestemmingsplan in de Nieuwe Dinkellander een aantal bezwaren ingediend door de families Engbers en Veger. Deze bezwaren werden in de 1e zitting ongegrond verklaard.  Tijdens de 2e zitting kwam er een bezwaarmaker bij en wel de hr Weltevreden. Het college is het nu in dit raadsvoorstel plotsklaps wél eens met bezwaarmakers, terwijl er geen nieuwe aspecten zijn aangedragen.

Burgerforum heeft zich ook ter plaatse op de hoogte gesteld van de situatie.    De ingediende zienswijze zijn voor mij en ons als Burgerforum niet zwaarwegend genoeg om deze gegrond te verklaren en wel om de volgende redenen:

-        De nieuw te bouwen woning komt op de perceelscheiding van Engbers en Veger, dus beide families hebben gering zicht op 1 schuine kant van de nieuwbouw woning.  De Tekeningen inzake verkleinde woning bij bezwaarmakers aangeleverd door de fam Poorthuis 22/2.

-        Uitzicht dat is geclaimd op de hoge bomen van naastgelegen buren is niet relevant . Het zijn bomen van ‘n andere buurman en hier kun je geen recht van uitzicht op eisen.

-        De nieuw te bouwen woning is n.a.v. bezwaren verkleind en verlaagd en er is een nieuwe tekening gemaakt.

-        Er komt een plat dak op de garage en het inpandig terras is verplaatst van de zijde Kloppenstraat naar de zuidzijde Kloppenpad

-        Er zijn geen ramen gepland op de bovenverdieping van de nieuwe woning aan de zijde van de bezwaarmakers, zodat deze geen inkijk mogelijk is in hun woningen en tuinen.

-        De bezwaarmaker Weltevreden  heeft in mijn ogen nog minder reden om bezwaar te maken tegen dit plan. De nieuw te bouwen woning van de Fam Poorthuis ligt niet achter het perceel van de heer Weltevreden. Ook heeft de hr Weltevreden aan de gehele achterzijde van zijn perceel een platte schuur staan van ongeveer van 2 meter 50 hoog waar men zelf tegenaan kijkt.  De nieuw te bouwen woning van Poorthuis ligt schuin rechts, gezien van de achterkant perceel van de Hr Weltevreden en niet in de directe zichtlijn van de Heer Weltevreden.

Ik zie de hr Weltevreden dan ook meer als een welkome aanvulling van bezwaarmakers i.v.m. zijn juridische achtergrond.

 

Samenvattend: we leven in een veranderde maatschappij en deze geringe belemmeringen inzake bezwaarmakers vinden wij als Burgerforum geen gegronde reden om ons genomen beslissing -akkoord met de inbreiding braakstraat 20 tav de fam Poorthuis te herzien. Ik zou het zelfs onbehoorlijk bestuur vinden als we nu de koers 180 graden zouden draaien.

Dus graag de 1e volgende raadsvergadering een voorstel met bestemmingsplanwijziging Braakstraat 20 op de agenda, dit heeft al veel te lang geduurd.  

 

Share our website