Raad 2.2.16 / Parkeertarieven MST

Burgerforum - Motie parkeertarieven MST (Lies ter Haar)
 
Eerder hebben wij in de commissie vragen gesteld over de hoge parkeertarieven bij het Medisch Spectrum Twente in Enschede.
 
Nu geparkeerd moet worden in de Van Heekgarage zijn zowel patiënten als bezoekers veel geld kwijt aan het parkeren. Het MST heeft een streekfunctie en je kunt niet altijd kiezen voor een ander ziekenhuis. De hoge kosten voor het parkeren komen nog eens bovenop alle zorgkosten die toch al de pan uit rijzen. Met ruim 100 euro per maand voor een zorgverzekering en daarnaast een eigen bijdrage van 385 euro is dit als snel 1800 euro per persoon per jaar. Er is er al sprake van het mijden van zorg bij veel mensen. En daar komen dan ook nog deze hoge parkeerkosten bij.
 
Het MST heeft na de commotie over de parkeerkosten weliswaar aangekondigd na 3 maand de zaak te evalueren, maar dat is voor ons geen reden nu verder geen actie meer te ondernemen. Wij hebben begrepen dat kortingsregelingen van het ziekenhuisbudget afgaan en we weten dat het ziekenhuis het financieel moeilijk heeft (ca. 300 mensen worden ontslagen), dus daar zal weinig mogelijk zijn. Er zijn op dit moment een aantal kortingsmogelijkheden, maar slechts weinigen komen daarvoor in aanmerking. Ook de reactie van het college van Enschede was teleurstellend duidelijk, daar hoeven we zonder extra druk van buitenaf niets van te verwachten.
 
De gemeente Enschede en het MST hebben gekozen voor nieuwbouw op deze plek, een bijzonder ongelukkige plek wat bereikbaarheid en parkeren betreft. Dat was een bewuste keuze, want de gemeente wilde graag meer bezoekers naar het centrum trekken en die bezoekers moesten dan van het MST komen. Puur eigenbelang dus. En het kan toch niet zo zijn dat patiënten en bezoekers daar nu de prijs voor moeten betalen.  Bovendien krijgt de gemeente Enschede op grond van de gemeentewet ook een hogere uitkering op basis van de regiofunctie, dus een handreiking van die kant is niet meer dan billijk.
 
Een gezegde is dat “gezondheid niet te koop is”. Helaas is gezondheid tegenwoordig deels wel te koop en dat moet niemand willen.
Wij willen dus door middel van deze motie druk op de ketel houden. De motie wordt ingediend door Burgerforum, SDGL/PvdA, VVD en CDA
 
MOTIE PARKEERTARIEVEN MST

De raad van de gemeente Losser, in vergadering bijeen op 2 februari 2016
Overwegende dat:
  • het Medisch Spectrum Twente (MST) de functie van streekziekenhuis vervult voor Twente en de Achterhoek en dus ook veel patiënten en bezoekers afkomstig zijn uit de regio;
  • patiënten en bezoekers veelal aangewezen zijn op vervoer per auto;
  • begin januari jl. de nieuwe locatie van het MST in Enschede in gebruik genomen is;
  • voor het parkeren van de auto bij een bezoek aan deze locatie gebruik gemaakt moet worden van de H.J. van Heekparkeergarage;
  • de parkeerkosten hiervoor erg hoog zijn en deze bovenop de eigen bijdragen in de ziektekosten komen;
  • er wel kortingsregelingen zijn, maar daarvoor slechts een kleine, selecte groep in aanmerking komt en er bovendien weinig bekendheid is gegeven aan deze regelingen;
  • de hoogte van de parkeertarieven een zaak is van de gemeente Enschede;
Verzoekt het college om:
  • Alles in het werk te stellen opdat de parkeertarieven in de H.J. van Heekparkeergarage voor patiënten en bezoekers van het MST Enschede, fors worden verlaagd;
  • Hierover in de eerste plaats in overleg te treden met het MST maar ook met de gemeente Enschede en de zorgaanbieders en dit bovendien te agenderen voor de daartoe geëigende regionale bijeenkomsten;
Draagt de griffie op:
  • Deze motie te sturen naar de betreffende gemeenten in Twente en de Gelderse Achterhoek, met het verzoek deze motie te ondersteunen.
En gaat over tot de orde van de dag
Fracties Burgerforum, SDGL/PvdA, VVD, CDA
 
Share our website