Nieuws

Raad 2.2.16 Groenplan / Ook laten zien dat we er daadwerkelijk iets mee doen


Groenplan  (Jos Tijdhof)
Inhoud: In het Groenstructuurplan worden geen keuzes gemaakt voor specifieke soorten die moeten worden toegepast in de verschillende lagen. Bewust is gekozen voor sfeerbeelden van bomen en beplanting. Samen met de "ringenbenadering" bij de keuze van boomsoorten geeft dit ruimte om rekening te …….   Na vaststelling van het Groenstructuurplan door de gemeenteraad zal bij de uitvoering van inrichtingsplannen gebruik gemaakt gaan worden van de kaders die dit plan meegeeft. In de tweede helft van 2017 zal een evaluatie volgen.
 
Voorzitter, Burgerforum vind het een mooi plan, waarvoor onze  complimenten.
Maar nu de uitvoering nog, die -zoals gesteld- niet van vandaag op morgen kan. Toch is dat wel belangrijk om hier iets meer mee te doen en te weten.
We hebben te vaak mooie plannen ontwikkeld waar later niets of weinig mee gedaan is.
In dit plan komt duidelijk naar voren dat er binnen de diverse kernen andere bomen en groen moet komen.
 
Er staan in onze gemeente heel veel eiken, in onze ogen te pas en onpas.  Eiken behoren meer in het buitengebied en niet in de kern.
Het zou inderdaad mooi zijn meer passende bomen te planten, die ook van oorsprong meer in onze omgeving passen, we zeiden het al eerder maar willen het toch ook nog eens in de raad benadrukken.
Appelbomen in De Appelhof in De Lutte, Lijsterbessen in de Lijsterbesstraat, Meidoorns in de Meidoornstraat.
Burgerforum zag dan ook graag dat hier eerste stappen in gemaakt worden.
Als pilotproject wil Burgerforum graag de Appelhof in De Lutte naar voren halen. In deze Appelhof staan momenteel zeker een vijftiental hoge eiken en geen appelbomen. Zoals ik nu dit plan lees is dat geen gewenste invulling.
Daarom van onze zijde het verzoek om deze Appelhof als pilotproject te benoemen en invullen met bomen die daar ook bij passen.
 
In De Lutte is de stichting dorpsbelangen ook actief bezig met invulling van groen. In het afgelopen najaar hebben ze tienduizenden krokusbollen geplant,  die beschikbaar waren gesteld door Emsflower, ook in de Appelhof zijn deze krokusbollen door een aantal vrijwilligers geplant.
Door hier uitvoering aan te geven laten we ook duidelijk zien dat we niet alleen mooie plannen maken, maar ook daadwerkelijk wat met deze plannen doen.
Ik hoop dat de overige fracties en wethouder hierin kan meegaan.
 
Verder – zo staat in het plan te lezen- kan een  waardevolle bomenlijst leiden tot vermindering van de kosten die worden gemaakt voor het afhandelen van kapaanvragen. Een heel juiste veronderstelling, vandaar ook dat wij in de commissie gewezen hebben op de zeer uitgebreide inventarisatie die in het verleden al eens is gemaakt in het kader van een studieopdracht. Alhoewel gedateerd, zal het voor een deel ook nog te gebruiken zijn. Is inmiddels gekeken of dit ook daadwerkelijk zo is?
 

Share our website