Raad 19 december 2017 tarieven afval

  • Home
  • Nieuws
  • Raad 19 december 2017 tarieven afval
BURGERFORUM Afvalbeleid   (Jos Tijdhof)
 
Vanwege efficiencyredenen is al eerder besloten om in Twente tot een uniforme aanpak van afvalinzameling en diftar te komen en de raad is hiermee akkoord gegaan.
 
Wel heeft Burgerforum -gezien de discussies die er momenteel zijn en lopende onderzoeken naar de meest effectieve manier van inzamelen en verwerking- gevraagd om pas op de plaats te maken.
De wethouder heeft in de commissie geantwoord dat bij een volgende stap, zoals het omgekeerd inzamelen, de raad eerst goedkeuring moet geven. Dit is voor ons een harde voorwaarde.
Daarnaast willen we na een jaar een grondige evaluatie hoe het uitgepakt heeft en dus ook een mogelijkheid om bij te sturen. We hebben de inwoners voorgehouden dat diftar in ieder geval geen extra geld zal gaan kosten en dat scheiden beloond wordt en daar moeten we ons aan houden.
 
Want wórdt het wel goedkoper als we beter met afvalscheiding omgaan?
Hoe is dat?
En geldt dat ook voor de hoogbouw? Daar zitten nog een aantal knelpunten waar we een oplossing voor willen zien.
Denk hierbij bijv. aan het plaatsen van extra containers, voor zowel groen, grijs als oranje. En dat geldt ook voor de seniorenwoningen met een ondergrondse container.
En is er wel een goede plek voor deze containers? We horen graag hier de oplossing van de wethouder. zo nodig dienen we hier voor een motie in.
Voor medisch afval is er een tegemoetkoming, maar daar is een medische indicatie voor nodig. Kost dat dan geen extra geld?
En hoe wordt tegemoet gekomen aan de inwoners die veel incontinentiemateriaal nodig hebben?
 
En wordt er in de toekomst toch weer voor na-scheiding gekozen, kunnen we hier dan nog weer voor kiezen of is het gezien de kosten onomkeerbaar?
 
Burgerforum hecht er veel waarde aan dat de samenleving bewuster omgaat met het produceren afval, met andere woorden actief reduceert. Dat is hard nodig als je kijkt naar de bergen met plastic afval die de oceanen vervuilen.
Maar hier ligt ook een belangrijke rol voor de producenten van al die onnodige verpakkingen en het kan niet alleen afgewenteld worden op de burger.


De grijze container voor restafval moet in ieder geval blijven en ook niet onnodig extra belast worden.
Deze service moet blijven voor elke inwoner van Losser, denk daarbij in het bijzonder aan onze oudere-  en mindervalide inwoners.
We willen niet toe naar de situatie dat alleen nog maar het restafval zélf weggebracht kan worden.
Dat is voor Burgerforum niet bespreekbaar.
 
De groencontainer wordt momenteel eenmaal per twee weken gratis opgehaald en Burgerforum vindt dat dit ook in de toekomst gratis moet blijven.
In een naburige gemeente zien we al dat ze hier toch al kosten per ophaalbeurt voor in rekening brengen. Ook dit is voor Burgerforum geen optie.
We zijn wel blij met de mogelijkheid dat de kleine groene container de eerste 3 maanden van 2018 gratis omgeruild kan worden voor een grotere.
En de registratie van de groene container is alleen nodig om dubbele aanbiedingen te voorkomen, zo is ons door de wethouder verzekerd.
Er wordt gesteld dat er flink gebruik wordt gemaakt van het gratis brengen van het groenafval naar het afval brengpunt.
Hier moet ook worden opgemerkt dat er veel inwoners groenafval -zoals blad- van de gemeente opruimen.
 Dit gaat in de groene container of wordt gratis naar het afval brengpunt gebracht. Dit moeten we ook vooral zo houden en niet extra gaan belasten.
Burgerforum wil voorkomen dat er in de toekomst illegaal groenafval wordt gedumpt of maanden lang ergens opgeslagen moet worden om het te kunnen aanbieden in de bedoelde gratis periode van 2 weken per jaar. Overigens konden wij hierover nergens bepalingen over terugvinden.
Burgerforum wil er voor pleiten dat buitenom de twee weken gratis aanbieden van groenafval, ieder huisgezin maximaal 4 x per jaar het groen gratis bij de gemeentewerf kan brengen met een max van 2 kub.
Dit brengen kan dan geregistreerd worden d.m.v. de afval brengpas.
Door voor dit systeem te kiezen zal er wellicht  ook minder misbruik van worden gemaakt en het voorkomt het veelvuldig aanleveren van groenafval.
Hiertoe willen we graag een amendement  indienen en hopen op een raadsbrede ondersteuning.


AMENDEMENT IS RAADSBREED AANGENOMEN.
Share our website