raad 18 december 2018

BF centraal stemmen (Inge Oort)
Er zijn dingen die goed gaan en dingen die fout gaan. Over de dingen die mislopen moet je je gedachten laten gaan en soms actie ondernemen om ze ingrijpend te veranderen, ik denk dat we het daar allemaal wel over eens zijn. Naar dingen die goed gaan en die  zelfs al jaren goed gaan, daar moet je soms ook even met een kritisch oog naar kijken. Want immers op de automatische piloot kunnen er ook bij goede gewoontes fouten insluipen. In een proces zoals het tellen van stemmen na een verkiezing moet zorgvuldig het proces worden doorlopen, dat hoort bij het protocol van de verkiezingen.
Dat proces verloopt in Losser al jaren zeer zorgvuldig en naar ieders tevredenheid. Sinds de verkiezingen in maart van dit jaar verloopt het tellen anders. Er was een experiment gestart om in Enschede centraal te gaan tellen. We zijn hierin mee gegaan om het een kans te geven, al zagen we niet direct de voordelen. Nu wil men dit experiment voortzetten bij de  provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen en wordt ons gevraagd hier akkoord mee te  gaan.
Maar ook nu zijn we niet overtuigd dat dit een betere oplossing is dan te tellen In Losser. Het is naar onze mening veel georganiseer als we kijken naar vervoer en apart inleveren van de sleutel van de stembussen. En -niet onbelangrijk- het kost ook meer geld. Dit centraal tellen in Enschede kost 9.000 euro. Dus het kost ook nog een keer meer geld.
Het argument voor dit centraal tellen is dat het elders in het land niet altijd goed is gegaan en knelpunten werden ervaren.
Maar eerder is ook duidelijk geworden dat dit niet voor onze gemeente geldt en het tellen in Losser altijd goed is gegaan.
En…… Als dingen goed gaan moet je dat koesteren, tellen in Losser kunnen we zelf.
Share our website