Raad 17 juli 2018

Coöperatieve vereniging GGD Twente pnt 10  ( Henry Elsjan)
 
Ons wordt gevraagd om in te stemmen met deelneming in een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid.
In de commissievergadering werd ons duidelijk gemaakt dat het om de lichtste vorm van deelneming zou gaan.
Dit alles om een digitaal dossiersysteem te ontwikkelen en te implementeren. Er is ons verteld dat er geen extra kosten aan worden verbonden en indien we instemmen zullen we daar ook op moeten toezien.
Alle kosten zouden uit de reguliere bedrijfsvoering komen. Dit is in zekere zin al een vreemde situatie, want als zo'n systeem ontwikkeld en geïmplementeerd kan worden zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn, dan vraag ik me af of de reguliere bedrijfsvoering van de GGD Twente niet in een te ruim jasje zit. Vooral omdat in de commissie duidelijk werd aangegeven dat de GGD Noord Holland tekorten had. Dat even terzijde.
Tijdens de commissievergadering werd meegedeeld dat wethouder Prins de vraag betreffende de verrekening zou meenemen naar de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 juli jl. Het antwoord hoop ik zo meteen van u te vernemen.
Aan de andere kant, als dit alles slaagt en er komt door de samenwerking een systeeminrichting die werkt en daardoor kostenbesparend werkt bij het gezamenlijk inkopen, is dat een positief resultaat van deze op te richten coöperatie.
Tot zover in 1e termijn de bijdrage van BURGERFORUM.
 
 
Beleidsplan schuldhulpverlening  pnt 11 (Henry Elsjan)
 
Dit beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2021 vaststellen. Dat wordt ons als raad gevraagd. Een plan dat wat betreft visie en uitgangspunten ongewijzigd is ten opzichte van het oude plan.
Het integrale werken begint zijn vruchten af te werpen. De financiële problemen die er zijn bij inwoners van onze gemeente zijn sneller boven water en er worden eventueel noodzakelijke acties uitgevoerd.
Daarnaast is de regiefunctie door de gemeente opgepakt.
De participatieraad heeft begin dit jaar o.i. een prima en helder advies uitgebracht. Daarvoor onze dank. Zij stelt o.a. dat maatwerk moet worden geleverd en dat de rol van regisseur van belang is om de problemen op te lossen.
BURGERFROUM vindt het wel van belang dat er kwalitatieve indicatoren moeten worden gehanteerd bij het monitoren van dit nieuwe schuldhulpverleningsbeleid. U geeft aan dat u dat wilt gaan onderzoeken. Ik wil u vragen om een tijdpad te maken en dat met ons te delen hoe u die monitoring gaat verrichten.
Verder kunnen wij als BURGERFORUM instemmen met dit nieuwe beleidsplan.
 
Share our website