Raad 15 december 2016 Beuningen en Bouwen

  • Home
  • Nieuws
  • Raad 15 december 2016 Beuningen en Bouwen
 

Beuningen (Jos Tijdhof)

Het ontwerpbestemmingsplan Beuningen 2015 heeft 6 weken ter inzage gelegen.
Het betreft een actualisatie van 2004.
Behoudens enkele wijzigingen zijn er in de huidige bestemming geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Ondanks dat de raad een ruime mate van beleidsvrijheid heeft, lijkt het onze fractie niet wenselijk, ook door gewijzigde plannen van de erven Loman, hier gebruik van te maken. Onze fractie gaat dan ook mee met het voorstel van het college.

 

Ondanks dat er om het dorp Beuningen ruimte genoeg is, is het binnen de bebouwde kom een probleem om ruimte te vinden voor woningbouw.
Om aan de vraag naar nieuwbouwwoningen te voldoen, komt het voorstel van de familie Schothuis, om de grond achter hun café te gebruiken voor woningbouw, als een mogelijke oplossing. Ook dhr. Loman van de pastoor Bolscherstraat heeft al gesprekken met de gemeente gehad.
Samenwerking binnen het dorp zou er toe kunnen leiden om  een oplossing voor het gebrek aan woonruimte te vinden. Door samenwerking
 in combinatie met ambtelijke ondersteuning,  zou er misschien op de grond van beide families een plan gecreëerd kan worden waar jong en oud in deze gemeenschap van kan profiteren.
Er is al jaren behoefte aan bouwgrond in Beuningen.

 

Vz, onze fractie kan het aanbod van de familie Schothuis zeer waarderen, maar dit aanbod zal de vraag naar grotere kavels niet oplossen.
Wel zou het de woningcirculatie op gang kunnen brengen.
We weten dat er door inwoners uit Beuningen onder het motto “Beuningen vedan” actief gezocht wordt naar mogelijkheden van actieve woningbouw. Onze fractie wil het college dan ook aansporen  om met de inwoners van Beuningen aan  tafel te gaan zitten, om te onderzoeken in hoeverre er door dit voorstel van de familie Schothuis woonruimte gecreëerd kan worden, zo mogelijk in combinatie met andere initiatieven.

 

 


 
 
Share our website