Nieuws

Raad 11 oktober 2016


Herinrichting zuidelijk deel Gronausestraat (Hans Volmbroek)

Raad 11 oktober

 In de raadscommissie Ruimte werd er drie aanwonenden van het oostelijke deel van de Gronausestraat ingesproken. Men was niet tevreden met het voorstel. Er werd zelfs gedreigd met de Raad van State en de rechter. Men had problemen met de veiligheid, het parkeren, het inrijden van eigen oprit, hoogte van de weg en het geluid. In een gesprek met meerdere raads en commissieleden op zaterdag 1 oktober werden deze problemen dan ook meermaals aangehaald.


Na overleg met de aanwonenden, onder het genot van een kop koffie, werd de sfeer duidelijk gemoedelijker. Begrip voor elkaars problemen kregen de aandacht.
Parkeerproblemen worden door aanleg van extra parkeerplaatsen opgelost.Het eenvoudiger maken van de kruising Gronausestraat - Smalmaatstraat is vele malen veiliger dan nu. Vooral beter zicht vanaf de Smalmaatstraat op fiets en bromfietsers, zal in de herfst en winter tot minder problemen leiden.
Er komt een heldere verkeersstructuur.
Gescheiden rijbanen met middenberm voorkomt inhalen, wat nu nog wel mogelijk is.
De snelheid op de straat wordt door het samengaan van de auto en de fiets duidelijk lager.
Ook het oversteken door voetgangers en fietsen zal makkelijker worden door een veilige middenberm.
Tevens is de aanleg met geluidswerend asfalt een absolute voorwaarde.
 
Ook werd de buurt door de wethouder toezeggingen gedaan dat men betrokken blijft bij de aanleg van dit gedeelte van de Gronausestraat en bij de afvoer van hemelwater naar de Gronausestraat.
 
Zoals ook gezegd in de commissie, het is nog een voorlopig ontwerp en de exacte uitwerking komt nog. Daar kunnen links en rechts nog wat wijzigingen op komen, maar het groter geheel, de structuur ligt al wel vast en daarin kunnen wij in meegaan. Het voorstel, te weten variant 2 met de gescheiden rijbanen, zullen we dan ook steunen. We willen wel graag regelmatig over de verdere uitwerking worden geïnformeerd.
 
Overigens zijn wij van mening dat het inspraakproces goed en zorgvuldig is verlopen. Er is alles aan gedaan iedereen bij de plannen te betrekken. Ook dát willen we benadrukken.
Share our website