Raad 10 juni: treinhalte De Lutte

Motie Treinhalte De Lutte


De raad van de gemeente Losser, in vergadering bijeen op 10 juni 2014,


Constaterende dat
  • Het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de provincie Overijssel, de Regio Twente en de Duitse partners (Niedersachsen en NRW) sinds kort akkoord zijn om vanaf 2017 een uurdienst Hengelo-Bielefeld op te starten;
  • Deze trein vanaf dat moment elk uur langs het dorp De Lutte zal rijden;
  • De Lutte momenteel slechts met de lasten en niet met de lusten van vervoer over het spoor te maken heeft;

Overwegende dat
  • De bereikbaarheid en leefbaarheid van De Lutte en omgeving, gegroeid van 1.650 inwoners in 2004 naar bijna 3.650 inwoners in 2012, met een treinhalte flink zou worden vergroot;
  • Deze verbeterde bereikbaarheid tevens een welkome impuls aan de sector toerisme en recreatie kan geven
  • Een treinhalte bij De Lutte een nadrukkelijke wens is van de Stichting Dorpsbelangen De Lutte;
     
Verzoekt het college
  • Actief te lobbyen bij de regio Twente en de provincie Overijssel om een treinhalte in De Lutte mogelijk te maken;
  • De betrokken concessiehouders en partners van de betreffende lijn Hengelo-Bielefeld op de hoogte te stellen van dit voornemen.
 

En gaat over tot de orde van de dag.
 
Namens de fracties van
D66                            Jaimi van Essen
Burgerforum               Lies ter Haar
CDA                           Jos in het Veld
 
 
Share our website