Nieuws

Raad 1 juli 2014 / Sociaal domein


Losser 1-julie 2014
Bijdrage van Burgerforum in de raadsvergadering (Henk Filipsen)
 
Visie Sociaal Domein Gemeente Losser.
 
 
Geachte voorzitter, Voor ons ligt het Visie document Sociaal Domein van de Gemeente Losser.(versie 1.0 d.d. 4 juni 2014)
 
Doelstelling van dit document is om het ambitieniveau en de prioritering aan te geven.
 
In de afgelopen gezamenlijke commissie vergadering hebben we kritisch aangegeven hoe we over de decentralisaties denken en hoe we het in aankomende fases zien.
 
Op hoofdlijnen kunnen we spreken over goed basisdocument, waarin de kaders ruim genoeg zijn om het uitvoerings document te genereren. Wel moeten we concluderen dat dit document eerder gegenereerd had moeten worden. Wel stemt het ons tevreden dat in de pilot in Overdinkel, en binnen de ambtelijke organisatie al wel volgens het Visie document gehandeld c.q. gestuurd wordt.
 
Wel willen we benadrukken dat communicatie ook bij dit onderwerp een sleutel woord is en blijft. Daarom nogmaals de vraag kunnen we alvast aangeven (op de web site van de Gemeente Losser) wat we wel weten, maar ook wat we niet weten.
 
Onderdeel 2 van het Raadsvoorstel stemt ons nog niet naar tevredenheid.
 
Daar staat:
 “Om het college te mandateren voor het maken en uitvoeren van het uitvoeringsplan, vinden we wat te kort door de bocht. Graag vernemen we van de wethouder de toezegging dat de klankbordgroep Sociaal Domein en de raad bij het tot stand komen van het uitvoeringsplan te betrekken.” Hetgeen wat wel in de klankbordgroep is afgesproken.
Dit om te komen tot een uitvoeringsplan dat breed gedragen wordt.
 
We willen van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor zijn of haar inzet tijdens het proces wat we nu al doorlopen hebben en succes te wensen met zaken die op dit onderwerp nog te gaan zijn.
 
Voorzitter, Tot zover onze bijdrage,
 
Share our website