Prestatieafspraken Domijn - bod Domijn - raadsinformatie

  • Home
  • Nieuws
  • Prestatieafspraken Domijn - bod Domijn - raadsinformatie
Bod van Domijn, prestatieafspraken en raadsinfo hierover (Sam Luijerink)
  • In de raadsinformatie staat dat SHBL zich in dit concept kan vinden, alleen is er geen leden bijeenkomst geweest. Dit vinden wij als burgerforum een kwalijke zaak. De mensen waar dit bod een impact op heeft worden op deze manier niet vertegenwoordigd.  Onze vraag: Is de wethouder van mening dat de huurdersbelangen goed vertegenwoordigd zijn ondanks dat de leden zich niet hebben kunnen uitspreken over dit voorstel/ bod?
  • De woonvisie Losser 2016 rept over een groeiend aantal 1 persoons huishoudens. Hiernaast staat in de prestatieafspraken dat Domijn in gesprek gaat met ouderen met het doel om ze langer thuis te laten wonen. Door deze ontwikkelingen is het logisch te verwachten dat er een te kort aan woningen ontstaat. Onze vraag: Waarom is hier niks van terug te vinden in de prestatieafspraken met Domijn? En dus is de wethouder van mening dat de huidige woonvoorraad genoeg is om deze extra druk op te vangen?
  • Bij Thema 3 “iedereen hoort erbij, staat dat de ouderen kunnen verhuizen naar seniorenwoningen. Onze vraag: Zijn deze seniorenwoningen dan ook van de zelfde prijscategorie als het huis waaruit de huurder komt?   
  • Een groot deel van de huurwoningen heeft een slecht energie label (D en lager). De rijksoverheid heeft aangeven dat kosten voor verduurzaming niet mogen leiden tot hogere kosten voor de huurder. Onze vraag: Heeft de wethouder dit punt opgenomen of / en besproken met Domijn en is de wethouder verzekerd dat dit niet gaat gebeuren?
  • In de prestatieafspraken staat dat er “voldoende” betaalbare en beschikbare woningen zijn. Wat is voldoende? Uit de jaarrekening van Domijn in 2016 heeft Domijn 1898 DAEB-woningen in de gemeente Losser en in 2017 zijn dit er echter 24 minder en met de huidige sloop/ herontwikkeling van de Irisstraat/Leliestraat en Julianastraat zal dit aantal nog verder afnemen.( We zijn de afgelopen jaren al meer dan 100 woningen verloren)  Hiernaast laat het CPB een trend zien in de ontwikkeling van 1 persoonshuishoudens. Wij vinden deze ontwikkeling zorgelijk, minder woningen en een groeiende groep woningzoekenden. Onze vraag: Wat zijn “voldoende betaalbare en beschikbare woningen”. En wat is voldoende, is dit een wachttermijn van 3 maand, 6 maand, 1 jaar etc? Is de wethouder van mening dat er nu op dit moment voldoende DAEB-woningen zijn?  
  • Tot slot, Domijn geeft aan hoeveel ze gaat investeren in onze gemeente. Onze vraag: Hoeveel wordt er gedesinvesteerd in deze periode? En is dit in redelijke verhouding met de investeringen?   
Share our website