plannen Aloysiusschool

Commissie Ruimte 26.4.2011

Agendapunt 6 – herontwikkeling Aloysiuslocatie

Toch een lastige kwestie, omdat het wel erg afwijkt van de uitgangspunten die we eerder voor dit gebied hebben vastgesteld, met name wat de kwaliteit betreft, er bovendien hierbij geen sprake is van een integrale samenhangende ontwikkeling, maar ook wat de parkeerproblematiek betreft (gebrek aan voldoende parkeerplaatsen).

In het verleden zijn er meerdere, prachtige plannen geweest en dit is eigenlijk een heel slecht alternatief. Gemiste kansen dus.

Vraag: We hebben gesteld-> géén grootschalige winkel, tenzij er sprake is van een bestaande winkel (supermarkt) waardoor elders in het centrumgebied problemen kunnen worden opgelost. Het gaat hier om verplaatsing van een bestaande winkel, (Plus van Marle) maar welke problemen worden hiermee opgelost?

Vraag: Wat gebeurt er met het gebouw dat dan leeg komt te staan? Is hier al invulling voor, want we hebben al zoveel leegstand.

Vraag: De entreepartij en het voormalige postkantoor zullen in dit plan worden betrokken stelt u, maar hoe? Het staat er nogal vaag… 'Er worden mogelijkheden gezien…, maar hoe hard is dat?

Vraag: We hebben gesteld dat de Kastanjebomen moeten blijven staan. Als dat kan is dat mooi, maar het is denk ik verstandig na te gaan hoelang deze bomen nog kunnen meegaan, dus eerst even te kijken naar levensduur en conditie. Door de bouwwerkzaamheden zullen ze extra te lijden hebben en dan is het misschien verstandiger om te herplanten.

Vraag: In dit voorstel staat als nadeel dat bij het doorgaan van de plannen Martinusplein en Raadhuisplein niet de noodzakelijke parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden. Over welke plannen gaat het hier? Horecaplein?? Plus is niet in onze handen dus daar hebben we geen grip op en de overige panden die in het bezizt van de gemeente zijn, zijn nog steeds niet verkocht.

Vraag: U geeft aan dat de Gronausestraat 9 en 9a ontwikkeld zal worden voor 2 woningen. U geeft aan dat er voor appartementen geen belangstelling is, verwacht u dat voor woningen dan wél belangstelling is; wij gaan er van uit dat er ook voor appartementen in principe wel belangstelling is, maar zit de markt compleet op slot.

Overigens jammer dat ze in het verleden niet verkocht zijn, want er was serieuze belangstelling voor; iemand die er wilde wonen en het pand er naast als fysiotherapieruimte wilde gaan gebruiken, maar vanwege de extreem hoge vraagprijs heeft afgehaakt.

Share our website