Plan van aanpak Eikenprocessierups

Burgerforum / Plan van aanpak Eikenprocessierups (Inge Oort – samen voorbereid met Martha Horstman)

Het is alweer twee jaar geleden dat we het probleem van de eikenprocessierups onder uw aandacht brachten. Toen leek het nog een ver van ons bed show voor velen. Helaas leerde de zomer van 2019 ons anders.

We zijn dan ook blij met de uitvoerige uitleg in de bijeenkomst van  3 maart jl. En het is fijn dat in het voorliggende stuk ook aandacht is geschonken aan de bestrijding van exotische planten.
Het stuk spreekt van een kaartje met hotspots, dat kaartje zouden we graag ontvangen. We hebben begrepen dat bewoners tijdig geïnformeerd zullen worden over de te volgen strategie middels weekbladen en sociale media. Er zijn vorig jaar veel kastjes opgehangen, er is niet bijgehouden hoeveel er uiteindelijk bezet waren. Waarom niet, want als je dat niet weet, heeft het dan zin om er nog vele bij te hangen? Wordt er nu wel gemonitord? En waarom hangt in sommige wijken bijna aan elke boom een kastje en in andere niet? (Sommige kastjes hangen wel erg dicht bij elkaar, is er rekening gehouden met territoriumgedrag?? 30 meter afstand??)

In het stuk worden twee opties van maatregelen gelanceerd. Wij vinden optie 2 niet bespreekbaar en ook optie 1 nog niet ver genoeg gaan. Wij begrijpen dat reeds begonnen is met het ophangen van feromoonvallen (niet genoemd in het stuk) waar een stofje in zit om de mannelijke vlinders te lokken, zodat ze zich niet kunnen voortplanten en er dus ook minder rupsen komen. Dat is een goede zaak. Want Corona of niet, die rups komt eraan.

Burgerforum pleit voor:
  • Niet op sommige risicolocaties wegzuigen maar op alle .
  • Daar waar er sprake is van overlast in gesprek te gaan. Denk hierbij ook aan evenementen. En een oplossing te zoeken.
  • Een aparte site in het leven te roepen waar burgers met hun klachten terecht kunnen.
  • In de loop van de zomer de meeste zo niet alle nesten te laten wegzuigen om zo te voorkomen dat later in het seizoen, b.v. bij harde wind de nesten alsnog voor overlast zorgen.
  • Goed te monitoren hoe andere gemeenten de rupsen bestrijden en daar ons  voordeel mee doen in komende jaren. En dan met name wat het spuiten met aaltjes (nematoden) betreft. Want dit soort preventieve maatregelen is nodig om de overlast terug te brengen.
Wij begrijpen dat dit extra kosten met zich mee zal brengen maar we hopen dat door een adequate aanpak de kosten de komende jaren zullen verminderen. We hopen dat iedereen dan na een nare periode van veel binnen zitten weer kan genieten van een heerlijke zomer buiten.
Ons voorlopige standpunt en tevens discussiepunt is dus dat we verder zouden willen gaan dan de voorgestelde maatregelen vanwege de grote impact van dit probleem op de gezondheid van mens en dier.
 
Share our website