Nieuws

PERSBERICHT GEMEENTE: KNOL TREEDT AF


PERSBERICHT GEMEENTE LOSSER
Losser, 22 september 2009

 

 

Wethouder H. Knol treedt af in Losser

 

Wethouder Hendrik Knol (PvdA) heeft dinsdagmiddag zijn functie neergelegd. Hij is het oneens met het deel van de PvdA-fractie, dat naar buiten is getreden met alternatieve ombuigingsvoorstellen. Knol ervaart dat als een inhoudelijk conflict met zijn eigen fractie en vindt dat er hierdoor onvoldoende draagvlak is voor zijn beleid.

 

Op 12 mei 2009 hebben de coalitiepartijen en de VVD een akkoord gesloten over de ombuigingsvoorstellen 2010-2012 en over het instellen van een denktank. Deze laatste zal in januari 2010 de raad adviseren.

Omdat de fractie van de PvdA, tegen de afspraken in, nu reeds alternatieve voorstellen doet voor de begroting 2010, schendt deze fractie de afspraken op grove wijze.

 

Voor Knol is de actie van een deel van zijn fractie de druppel die de emmer doet overlopen. Bij diverse gelegenheden heeft hij geconstateerd dat hij en zijn fractie onvoldoende overleg voeren en ‘niet op dezelfde golflengte zitten’. Hendrik Knol is zeer teleurgesteld over de opstelling van een deel van de PvdA-fractie. Hij geeft te kennen op deze basis niet in staat te zijn met inzet en ambitie zijn taak als wethouder in te kunnen vullen.

 

De opstelling van de PvdA-fractie heeft het draagvlak voor de coalitie in de gemeenteraad doen afbrokkelen. Het college vindt dat onverantwoord in deze bestuurlijk lastige tijd. Het verergert de problemen waarmee de gemeente Losser kampt. In een gesprek met de drie PvdA-raadsleden heeft het college van  B en W dinsdagmorgen een uiterste poging gedaan alsnog steun te krijgen voor wethouder Knol, het coalitieprogramma en de afspraken die in mei zijn gemaakt met betrekking tot de ombuigingen. Die poging heeft niet tot resultaten geleid.

 

De beide CDA-wethouders Gerda ter Denge en Jan Olde Heuvel beraden zich, naar aanleiding van deze ontwikkelingen, op hun positie.

 

 

 


Share our website