Nieuws

Persbericht: Burgerforum en Kulturhus De Lutte


Persbericht Burgerforum – Kulturhus De Lutte

 

Burgerforum vindt de gang van zaken omtrent het Kulturhus in De Lutte bedroevend.  Na een lange periode van voorbereiding is september vorig jaar tot grote verbijstering van iedereen, en zeker van de werkgroep Kulturhus De Lutte, van de een op andere dag het totale plan voor een Kulturhus bij Erve Boerrigter van tafel geveegd en kwam de koppeling met een nog te bouwen brede school uit de hoge hoed. Begin oktober vertelde wethouder Van den Bos nog dat deze brede school er in 2009 zou staan, en dat de openstelling van het Kulturhus dan tegelijkertijd kan plaatsvinden. In diezelfde vergadering zegde de wethouder ook toe dat er binnen twee, maar in ieder geval binnen drie maanden een concreet plan op tafel zou liggen en dat men dan tot in de details zou worden geïnformeerd. De zaak is echter nog voor geen meter opgeschoten. Als dit staat voor een goede communicatie waar iedereen zo prat op gaat, dan denken wij dat we toch flink op de verkeerde weg zitten. Op déze manier zaait de politiek nog meer wantrouwen bij de burgers. Een wethouder dient zijn toezeggingen gestand te doen! Het college van de gemeente Losser kan de Lutte niet langer links laten liggen. De inwoners van De Lutte hebben recht op een goed

voorzieningenniveau in het dorp. Wat ons betreft hoort daar zeker ook de bibliotheek bij. En wat te denken van de Plechelmus Harmonie, die al jaren en jaren bezig is met de realisatie van een eigen gebouw. Ook de overige verenigingen hebben recht op ruimte. Een Kulturhus, met een aantal voorzieningen onder één dak, waar allerlei activiteiten kunnen plaats­vinden is een noodzaak voor de leefbaarheid in een kleine kern.

De burgers uit de Lutte zijn teleurgesteld in het gemeentebestuur door het afketsen van het Kulturhus. En wij signaleren dat er op dit moment allerlei acties in De Lutte plaatsvinden om tot realisatie van een Kulturhus te komen.

Wij vinden dat de Lutte niet opnieuw de dupe mag worden van het bestuurlijke onvermogen van ons college .

Burgerforum is van mening dat de raad het college moet verplichten om na te komen wat toegezegd wordt. Anders maakt niet alleen het college zich ongeloofwaardig, maar ook de raad.

Wij zullen als Burgerforum dan ook alles uit de kast halen om er voor te zorgen dat er daadwerkelijk een Kulturhus in De Lutte komt.

 

 

Raadslid Lies ter Haar

Raadslid Joop Koopmans

Raadslid en fractievoorzitter Jos Tijdhof
Share our website