Pak zwerfafval aan!

BURGERFORUM – pak zwerfafval aan!
 
Toelichting motie spoedsbestuursdwang (Lies ter Haar, voorbereiding Nick Blaauwbroek)
 
Het zwerfafval in onze gemeente is een van de grootste irritatiepunten van onze inwoners. Veelvuldig hebben wij berichten voorbij zien komen, maar ook met eigen ogen kunnen constateren, dat het illegaal dumpen van afval in het buitengebied en bij de afvalcontainers, vooral ook op het pastoor Drieverplein, een groot probleem is.
 
Er is door de gemeente al actie ondernomen en er is/komt een plan van aanpak m.b.t. het dumpen van illegaal (huis)afval. Burgerforum vindt dat een goede ontwikkeling maar wil meer handvaten geven om deze overtredingen nog beter te kunnen aanpakken door gebruik te maken van spoedsbestuursdwang. Het gaat dan specifiek om een ontdekking buiten heterdaad.
Als er bestuursrechtelijk wordt gehandhaafd tegen het illegaal achterlaten van afval, dan geeft dit de gemeente meer mogelijkheden dan de op dit moment gehanteerde strafrechtelijke handhavingswijze.
 
Allereerst is het zo bij bestuursrechtelijke handhaving dat het geld in de gemeentekas terugvloeit en niet in de Staatskas. Daarbij kunnen buiten een boete voor het dumpen, ook de kosten van het opruimen op de overtreder worden verhaalt.
Onze verwachtingen zijn dat hiervoor geen andere boa’s nodig zijn dan die wij nu hebben. Dit omdat in de evaluatie van de boa’s van augustus dit jaar in de samenvatting staat: “Dit betreft onder meer het toezicht op de Drank- en horecawet. Ook voor het optreden in openbare ruimte m.b.t. parkeren, blauwe zone, afval(dumpingen)” = letterlijke tekst. 
 
Ook anders dan bij het strafrecht is dat de gemeente slechts aannemelijk hoeft te maken dat het afval door de vermeend overtreder gedumpt is. Een brief met persoonsgegevens kan dus al voldoende zijn. 
 
Een derde gunstige bijkomstigheid is dat de Lossernaar niét voor het opruimen van dit afval betaalt. Want zoals al eerder gezegd betaalt de vermeend overtreder de kosten voor het laten opruimen door de gemeente. 
 
Deze manier van handhaven is getoetst en goedgekeurd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onze hoogste bestuursrechter. 
 
Wij denken dat het op zijn minst de moeite waard is dit te onderzoeken en daarom een motie. Overigens zien wij dit als één van de instrumenten om afvaldumping aan te pakken. Het lijkt ons zinvol om het hele afvalbeleid nog eens onder de loep te nemen en te kijken hoe het komt dat het dumpen van afval hand over hand toeneemt.
Share our website