Over Landgoed Ulenkotte

BF Landgoed Ulenkotte (Jos Tijdhof)
 
Enkele kanttekeningen en opmerkingen tav dit agendapunt.
Het gaat hier om een nieuw in te richten landgoed binnen onze Losserse landelijke omgeving en dat mag dan ook wel echte meerwaarde hebben voor onze omgeving.
Aangrenzend is er ongeveer 14 ha landbouwgrond die gebruikt gaat worden voor maisbouw. Zou deze ha ook gebruikt kunnen worden voor graanbouw, b.v. tarwe , rogge of zonnebloemen of kruidenrijk grasland? Dit zou een mooie aanvulling zijn voor dit gebied en zou het zicht richting landhuis ook beter tot z’n recht komen.
En zou dit middels een overeenkomst kunnen worden vastgelegd.

Het landgoed wordt opengesteld voor publiek en wandelaars. Wat ons, Burgerforum, opvalt is dat een groot gedeelte van het wandelpad , 1 ½  kilometer aan de buitenkant van het perceel komt en wel langs de zo juiste benoemde maisvelden.

Wij zagen graag iets meer wandelpaden kris kras door het nieuw in te richten natuurgebied, met natuurlijk wel voldoende privacy  voor de bewoners van de twee landhuizen.
Verder staat er in de toelichting dat er al een erf met Saksische uitstraling staat , Oldenzaalsestraat 151 en dat daarom een tweede woning in Saksische stijl minder allure zou hebben, dat is ons inziens onzin (doelredenatie).

Verder nog een vraag, hoe zit het hier met natura 2000 en is hiervoor ook een extra omgevingsvergunning nodig ivm stikstof beleid.
Laatste vraag: Hoe wordt er op toe gezien en afgedwongen dat het ook ingericht wordt zoals afgesproken. In het verleden hebben wij daar wel eens slechte ervaringen mee gehad.
Share our website