Nieuws

Over handhaving


AGENDAPUNT 4 Handhavingsstukken (Hans Volmbroek)
 
Samenvatting van B3. Zie ook B2 argumenten 2.1.
Daar staat: De gemeenteraad dient geïnformeerd te worden.
 
Op pagina 2 bij de samenvatting staat, dat in het verlengde van deze keuzes nadrukkelijk de raad wordt betrokken. Bedoelt het college de huidige raad of de nieuwe raad na de verkiezingen van 2018?
 
Bij punt 3.2 preventiestrategie staat: dit betekent tevens dat bij het opstellen van beleid en regels toetsing op zinvolheid en handhaafbaarheid een vast onderdeel moet zijn.
Bij 3.3.2 staat er dat de landelijke handhavingsstrategie zal worden toegepast.
Hier worden 5 punten aan gehaald, zoals onafhankelijkheid, professionaliteit, betrouwbaarheid, eenvoud en gezamenlijkheid.
Wat wij hier missen is het vermijden van willekeur; wat voor de een geldt, moet ook voor de ander gelden.
Tevens staat er: Handhaving krijgt geen prioriteit wanneer er sprake is van een gelijkwaardige oplossing. Dit kon nog wel eens lastig worden.
Hoe denkt de portefeuillehouder hier over?
 
3.4 strategie bij handhaving en klachten:
Daar staat: Bij een verzoek van een burger wordt getracht binnen uiterlijk 5 dagen contact op te nemen. Hoe denkt de wethouder dit te kunnen verwezenl\ll​

Share our website