Over de zaak Kienhuis - bouwen voor jongeren - kindertoeslagenaffaire

  • Home
  • Nieuws
  • Over de zaak Kienhuis - bouwen voor jongeren - kindertoeslagenaffaire
Nabeschouwing vergadering - Bouwen + Kienhuis + Kindertoeslagenaffaire
Bouwen voor jongeren
Burgerforum en CDA hebben (met steun van de andere fracties) het college gevraagd actiever te zoeken naar mogelijke locaties voor woningen voor jongeren/starters in alle kernen. Met name in Beuningen en De Lutte is een nijpend tekort aan woningen voor deze doelgroep en verhuizen ze noodgedwongen naar elders. Ook voor de leefbaarheid is het belangrijk dat we onze jongeren binnen onze gemeente houden.
 
Niet volgen advies bezwaarschriftencommissie inzake Kienhuis
Wij vonden dat het college het advies van de commissie bezwaarschriften moest volgen. Daarin werd gevraagd nog eens met de ondernemer in gesprek te gaan. Wij kregen hiervoor geen steun.
De andere fracties vonden dit een zaak van het college waar de raad zich niet mee moet bemoeien. Wij zien dat anders. Wij hebben ook een controlerende rol. Als een advies er zó duidelijk over is dat ook de gemeente in gebreke is gebleken door 30 jaar niet te handhaven (rechtzekerheidsbeginsel) en daarnaast 2018 nog in een brief verwachtingen zijn gewekt dat er wellicht nog mogelijkheden waren om het deels te kunnen legaliseren (vertrouwensbeginsel), dan is sprake van inbreuk op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Aanvullend: De opmerking (VVD) dat het een verzoek was om een illegaal bedrijf in stand te houden en geen dwangsom toe te passen is dus niet juist. Gevraagd is simpelweg om vanwege bovenstaande redenen het advies van de commissie bezwaarschriften te volgen, nl. alsnog in gesprek te gaan. Niet meer en niet minder.
 
We hebben het college gevraagd Gedupeerden van de toeslagenaffaire actief te benaderen nu dit door een afspraak met de belastingdienst mogelijk is. Dat is opgepakt.
Voor alle info www.burgerforum.com
Burgerforum Facebook, Twitter en Instagram
Share our website