Over Berg en Dal en partycentrum Droste

  • Home
  • Nieuws
  • Over Berg en Dal en partycentrum Droste
BURGERFORUM
 
VRAGEN RONDVRAAG
Ruimte
Berg en Dal: Herhaaldelijk hebben we al gevraagd om de eigenaars van Berg en Dal te wijzen op de desolate staat van hun pand aan de Bentheimerstraat. Tot op heden alleen de actie van houten schotten achter de gebroken ruiten. Eerder is door de gemeente al contact met de eigenaars opgenomen, wat hebben ze toegezegd en binnen welke termijn?
De verwaarlozing van het gebouw en de omgeving kan ook een tactische set zijn van de eigenaars. Immers als een gebouw en de omgeving maar genoeg verpauperd, is de bereidheid vaak groter om tot ontwikkelingen over te gaan die nu nog niet kunnen. Dat gevoel krijgen we nu sterk.
 
Zalencentrum Droste
Van de eerst aantrekkelijke aanblik als je Overdinkel binnenkwam is niets meer over. De afrastering is weggehaald en de eigenaar laat de ruimte rondom het pand verwaarlozen.
Er gaan geruchten dat hier studio’s zouden komen of Domijn hier plannen heeft. Kunt u ons de laatste stand van zaken geven?
 
Share our website